• Ted Walker
 • Burgemeester Verhulst toonde zijn belangstelling

  Ted Walker
 • Artikel 8 beschrijft rijden onder invloed

  Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • De kinband van de helm van deze passagiere zat te los

  Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • Lopend naar huis in verband met een WOK status

  Ted Walker
 • Wachten op de uitslag van de speekseltest

  Ted Walker
 • Ted Walker
 • De belastingdienst nam voertuigen in beslag

  Ted Walker
 • Kentekens worden gelezen en vergeleken met een database

  Ted Walker
 • Een persoon werd aangehouden. Later bleek dat hij net onder de limiet zat

  Ted Walker
 • Ted Walker
 • Ted Walker
 • Opvallende en onopvallende motorrijders dirigeerden het verkeer naar de controleplaats

  Ted Walker

Politie tevreden met 'boven verwachting goede' controle

EDE Op het burgemeester Van Dijkeplein in Ede werd donderdag een integrale verkeerscontrole gehouden. Het verkeer in en om Ede werd door tien op- en onopvallende motorrijders van de politie naar het plein gedirigeerd alwaar de politie maar ook de belastingdienst, de gemeente Ede de Rijksdienst voor het Wegverkeer en andere diensten zowel voertuigen als in- en opzittenden controleerden. Die controles leverden een flink aantal processen-verbaal en ook aanhoudingen op. 

Ted Walker

De controle begon met het afleggen van een ademtest. Veilig Verkeer Nederland deelde in totaal 450 'bob' sleutelhangers uit aan verkeersdeelnemers waarbij uit de ademtest bleek dat zij niet onder invloed van alcohol waren. Een bestuurder werd in eerste instantie verdacht van het rijden onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden zodat een nader onderzoek kon worden ingesteld. Uit dat onderzoek bleek dat de bestuurder net onder de limiet zat. Vier anderen werden onderworpen aan een speekseltest omdat de politie het gebruik van drugs vermoedde. Na een positieve speekseltest werden zij aangehouden voor nader onderzoek. Een bloedtest moet uitwijzen onder invloed van welke drugs deze personen waren. Van drie andere bestuurders werd drugs in beslag genomen, waarbij het tweemaal softdrugs betrof en eenmaal harddrugs. De politie hield nog twee personen aan tijdens de controle. Een omdat hij gesignaleerd stond omdat hij DNA moest afstaan, de ander omdat hij nog een boete moest betalen.

VOERTUIGCONTROLE Van alle voertuigen die het plein op moesten werden er 190 aan een nader onderzoek onderworpen. Dit leverde 56 bekeuringen op, uiteenlopend van een niet leesbaar kenteken en losse lading op een aanhangwagen tot het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs. Van alle scooters die werden gecontroleerd bleek dat er acht harder konden dan toegestaan. Veertien bromfietsen voldeden niet meer aan de voertuigeisen. De bestuurders verlieten het plein lopende. Op hun voertuig rust een zogenoemde 'WOK-status', hetgeen staat voor 'wacht op keuren.' Die bromfietsen moeten in originele staat worden hersteld en daarna opnieuw worden gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Vier bestuurders van personenauto's hangt hetzelfde lot boven het hoofd. Zij mochten ook niet verder rijden, de auto moet op een autoambulance naar een garage worden vervoerd. Een passagiere van een bromfiets kreeg een bekeuring voor het feit dat de kindband van haar helm dusdanig los zat dat de helm bij een eventuele val van haar hoofd zou kunnen vliegen.

AUTO'S AFGESLEEPT De belastingdienst sleepte vier voertuigen af in verband met het open staan van belastingschulden. Zeven andere bestuurders kwamen er iets beter vanaf. Hun voertuig werd in beslag genomen, maar zij krijgen nog wel de gelegenheid om hun belastingschuld binnen een bepaalde termijn te voldoen. De Inspectiedienst Leefomgeving en Transport controleerde taxichauffeurs. Zij betrapte één chauffeur op het feit dat hij geen chauffeurskaart had en een tweede chauffeur op het feit dat hij reed met de kaart van iemand anders.

INBREKERSWERKTUIG Handhavers van de gemeente Ede hadden onder andere als taak om auto's te controleren op de aanwezigheid van inbrekerswerktuig. Dit werd niet aangetroffen. Wel vonden controleurs een mes in een van de voertuigen die de eigenaar volgens de Wet Wapens en Munitie niet in het openbaar bij zich mocht hebben. De eigenaar deed daar vrijwillig afstand van. Medewerkers van de gemeente Ede troffen ook nog twee mensen die wel wonen in de gemeente Ede maar zich niet hadden ingeschreven. Aangezien dit Wettelijk verplicht is, werd hen opgedragen zich vrijdagmorgen meteen in te schrijven als inwoner van de gemeente Ede. Bij twee andere personen vermoed de gemeente dat zij niet legaal wonen. Zij worden in de gaten gehouden. Verder heeft de gemeente nog 2750 euro gemeentelijke belastingen geïnd. 

René Brinkhof van de politie spreekt over goed verlopen controle. ,,We hebben een goed signaal afgegeven in de gemeente en de controle heeft ons boven verwachting goede resultaten opgeleverd, waar we ook nog mee verder kunnen. We hoorden ook positieve geluiden van mensen die een kijkje kwamen nemen in de ruimte die daar speciaal voor gecreëerd was'', aldus de politieman.