• Foto: Henny Jansen/BDU

Zorg drukt zwaar op begroting Ede

EDE De zorg drukt zwaar op de begroting van de gemeente Ede. De gemeente wist afgelopen jaar weliswaar zwarte cijfers te schrijven, maar 'de winst' van 5,1 miljoen euro is bijna volledig afkomstig van het Edese grondbedrijf. Ook op de openbare ruimte gaf de gemeente vorig jaar veel meer uit dan in eerste instantie verwacht.

Danny van Zeggelaar

Op een totale begroting van 400 miljoen euro wist Ede afgelopen jaar wel geld over te houden, maar te zien in de jaarrekening is dat het geld dat Ede wist over te houden bijna volledig afkomstig is van het grondbedrijf van Ede. Ook profiteerde de gemeente van een zogenoemde stroppenpot van het Rijk, waarin de gemeente extra geld krijgt voor de uitvoering van de zorgtaken. Zonder die stroppenpot zou de gemeente Ede een resultaat hebben dat 3,3 miljoen euro lager is dan nu.

Ook op de openbare ruimte gaf Ede vorig jaar fors meer geld uit dan verwacht: 2,2 miljoen euro meer dan de gemeente oorspronkelijk had begroot. Op de reguliere exploitatie, zoals dat heet, boekte de gemeente een bescheiden resultaat van 200.000 euro. In de reguliere in- en uitgaven, zonder de grondexploitatie, zou Ede echter dik in de min terecht zijn gekomen als het Rijk niet met extra geld was gekomen voor de uitvoering van de zorgtaken.

TEKORT ,,Het tekort zit bij het sociaal domein en de openbare ruimte", zegt verantwoordelijk wethouder Leon Meijer, wijzend naar de cijfers. 3,4 miljoen negatief bij de jeugdzorg, 2,2 miljoen euro negatief bij openbare ruimte. ,,We kunnen niet achterover leunen en moeten alert blijven."

Zo zitten er in het investeringsfonds Impuls ook veel uitgaven, onder meer voor het thema Food en de KennisAs Ede-Wageningen. Ede betaalt dat fonds nu van de opkomsten uit de zogenoemde precarioheffing, de belasting op leidingen en kabels. Dat kan nog tot en met 2021. ,,Dat moeten we niet als structurele uitgaven gaan zien. Die thema's moeten gaan landen in onze gewone begroting."

MEER ONDERHOUD Dat er bij de zorg grote tekorten zijn, is inmiddels bekend. Op het gemeentehuis is men bezig om te zien waar er nog meer bezuinigd kan worden, naast de bezuinigingen die al zijn ingezet. Bij de openbare ruimte was het grote negatieve saldo minder bekend. ,,Als we de kwaliteit daarvan omlaag zien gaan, dan brengen we die hier toch op orde", zegt Meijer. ,,We hebben veel meer onderhoud gedaan afgelopen jaar. Dat betekent extra uitgaven en daar moeten we goed bij stilstaan."

DOORREKENEN Het is maar de vraag of Ede de positieve cijfers de komende jaren kan volhouden. Sinds de komst van de zorgtaken naar de gemeente is het positieve resultaat jaar op jaar gekelderd. Meijer toont zich desondanks toch tevreden. ,,Met dit soort cijfers kun je je focussen op waar het om moet gaan. Ik word niet in mijn nek gejaagd door een negatief jaarresultaat, want dan moet je direct actie ondernemen. Wij kunnen de komende maand goed doorrekenen wat we moeten doen. En dat geeft ruimte zorgvuldig stappen te zetten."

Het extra geld dat afgelopen jaar is verdiend, wordt opgepot. De gemeenteraad praat vlak voor de zomer over de hele begroting.