• Freek Wolff

Zonnepanelen op geluidswal A12 (update)

EDE Naast de druivenranken van Cinemec langs de A12 komen nog meer zonaanbidders. Coöperatie ValleiEnergie gaat ten westen hiervan op de geluidswal zo'n vierduizend zonnepanelen plaatsen.

Dit gaat één miljoen kilowattuur per jaar opwekken, voldoende voor zo'n driehonderd huishoudens in de gemeente Ede. Maandag besloot het gemeentebestuur hier medewerking aan te verlenen.

,,Het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal gaat helpen om Ede nog duurzamer te maken. Daar ben ik heel blij mee en trots op. Geweldig ook dat de coöperatie ValleiEnergie met dit initiatief komt. Als gemeente omarmen we dit plan graag!", reageert wethouder Leon Meijer.

Nagenoeg alle inwoners van Ede komen straks in aanmerking om één of meerdere panelen te kopen. Dit is afhankelijk van hun postcode. ,,De ligging van de centrale is dusdanig dat we een behoorlijk groot gebied kunnen bestrijken met ongeveer 47.000 huishoudens", licht Karel Efting toe, bestuurslid van de coöperatie.

Een inwoner die een paneel koopt krijgt korting op de energiebelasting. Daardoor is de 300 euro per paneel na tien jaar terugverdiend. Dit project is vooral interessant voor huurders en eigenaren van woningen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Zij kunnen hiermee toch profiteren van zonne-energie.

ValleiEnergie is vijf jaar geleden opgericht. Deze groep betrokken burgers wekt lokaal groene energie op om het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool terug te dringen. Er zijn al eerder acties georganiseerd waarbij inwoners zonnepanelen op daken konden kopen. De gemeente Ede stelt daarbij daken beschikbaar en de coöperatie regelt de plaatsing en de verkoop. Voorbeelden hiervan zijn het dak van de brandweerkazerne en sporthal 't Riet in Ede. Binnenkort opent de coöperatie er nog twee: op het dak van sporthal de Wulplaan in Ede en het dak van gebouw Collage in Bennekom.

,,We hebben er dus al ervaring mee, alleen is dit een maatje groter. Je loop hier grotere risico's. Daarom huren we expertise in bij een landelijke organisatie", legt Efting uit.

Het gebruik van zonne-energie past bij het beleid van de gemeente Ede om meer duurzame energie op te wekken. In 2020 moet twintig procent van alle lokaal gebruikte energie uit zon, wind en biomassa komen. Op dit moment is dit al elf procent, meer dan het landelijke gemiddelde van zes procent.

Naar verwachting kan dit najaar het definitieve besluit genomen worden om het zonnepark te bouwen. De wal langs de A12 bestaat uit vervuilde grond, is afgedekt en moet nog wel onderzocht worden op stevigheid. Bovendien is er contact met Rijkswaterstaat over de vraag of plaatsing van zonnepanelen hier veilig is. ,,Krijg je geen schittering op de weg, zodat bestuurders van auto's verblind worden? Dat moet uitgezocht worden, maar Rijkswaterstaat is zelf ook op eigen grond in de weer met plannen om zonnepanelen te plaatsen. Dus staan ze er positief tegenover", aldus Meijer.

Halverwege 2018 kunnen de eerste panelen worden verkocht en gebruikt. Bij het plan voor het zonnepark is gebruik gemaakt van een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door QING. De bestuursleden hebben er alle vertrouwen in dat alle zonnepanelen worden verkocht. Meer weten over duurzaamheid in Ede en het vervolg van dit zonnepark? Zie: www.ede-natuurlijk.nl of www.valleienergie.nl .

 

 

foto:Vertegenwoordigers van coöperatie ValleiEnergie met wethouder Leon Meijer (tweede van rechts). ,,Als gemeente omarmen we dit plan graag."