• Van links naar rechts: Anja van Vloten, zorgmanager geriatrie; Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur en Linda van Westerneng, verpleegkundig consulent polikliniek geriatrie, tonen trots het keurmerk in de oefenzaal op de afdeling ouderengeneeskunde.

    Ernst-Jan Brouwer

Ziekenhuis Gelderse Vallei vriendelijk voor senioren

EDE Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft woensdag het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in ontvangst mogen nemen. Het keurmerk laat zien dat de zorg in het ziekenhuis is afgestemd op de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Ouderen vormen de grootste groep patiënten en het ziekenhuis heeft de zorg voor ouderen tot speerpunt van beleid gemaakt, naast het speerpunt voeding en bewegen.

In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks ruim 14.000 ouderen (70-plussers) opgenomen en bezoeken vele ouderen de polikliniek. ,,Het is heel belangrijk dat ons ziekenhuis goed op hen is afgestemd. Wij doen hier dan ook alles aan. Zo is de zorg op de spoedeisende hulp afgestemd op ouderen, hebben we voorlichtingsfilms gericht op ouderen, stimuleren we ouderen om zoveel mogelijk te bewegen, is er een groot aanbod aan energie- en eiwitverrijkte voeding en zijn er extra speciaal opgeleide vrijwilligers'', vertelt Desirée Verheijen, geriater in het Edese ziekenhuis.

SCORE Er zijn 14 verschillende kwaliteitscriteria waar het ziekenhuis op is beoordeeld. Deze criteria betreffen de specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen. Zoals aanwezigheid van een team van geriaters, een goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet ruimschoots aan de criteria voor het keurmerk. Het ziekenhuis scoort vooral erg hoog op de betrokkenheid van de cliëntenraad, dat de zorg voor ouderen speerpunt is, de beschikbaarheid en inzet van het geriatrieteam en de begeleiding in de laatste levensfase.

DOEL KEURMERK Het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis is ontwikkeld door KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en wordt elke twee jaar uitgereikt. Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen behaalde dit jaar het keurmerk.