• Bezegelen van de samenwerking door het tekenen van de kredietovereenkomst door Arjen Hakbijl en Mirjam van ’t Veld, raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei met Nico van de Bruggen van het Waarborgfonds voor de zorg, bankiers van de BNG Bank en de Rabobank en de betrokken adviseurs van Pim Diepstr

    Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt tot 52 miljoen garanties van Waarborgfonds

EDE Arjen Hakbijl, lid van de raad van bestuur, heeft kredietovereenkomsten met de Rabobank en de BNG Bank getekend voor 34 miljoen euro. Daarnaast staat het Waarborgfonds garant voor nog eens 52 miljoen aan te trekken leningen. Dit maakt de weg vrij voor een groot aantal investeringen die het ziekenhuis Gelderse Vallei de komende jaren willen doen. Zoals onder meer verbouwingen en vernieuwingen binnen ons ziekenhuis, het nieuwe operatiekamercomplex en de aanschaf van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD).

Afgelopen jaren heeft het ziekenhuis nauwelijks geld geleend voor investeringen. Na onderzoek van de gewenste investeringen en financieringsmogelijkheden, bleek dat het Waarborgfonds voor de Zorgsector alle vertrouwen heeft in het ziekenhuis. Zij staan garant voor 52 miljoen van de leningen die worden afgesloten, onder meer bij de Nederlandse Waterschapsbank. De leningen konden worden afgesloten tegen gunstige voorwaarden en relatief lage kosten. Door de borging van het Waarborgfonds, betaalt het ziekenhuis een lage rente. 

Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur: ,,We zijn heel blij dat we ons meerjareninvesteringsplan nu echt uit kunnen voeren. Dat we vertrouwen hebben gekregen van het waarborgfonds en de banken bevestigt dat onze speerpunten en visie van ons ziekenhuis op steun kunnen rekenen."