• Google Streetview

'Zand in woonwijk Enka is schoon'

EDE Het in de woonwijk Enka in Ede toegepaste zand van de Barneveldse afvalverwerver Vink is veilig. Dat concludeert ingenieursbureau Land op basis van de resultaten van analyse van grondmonsters op tien percelen, in opdracht van de gemeente Ede. Die heeft de bewoners van 48 woningen aan het Grote Schoorsteenplein, de Van den Boschlaan, Enkalaan en de Oversteek hierover per brief geïnformeerd.

Jannes Bijlsma

Het onderzoeksbureau nam bodemmonsters van het zand onder de bestrating in de tuinen en de kruipruimtes van de woningen. Deze zijn in het laboratorium onderzocht. De conclusie luidt dat geen van de bodemmonsters verontreinigingen bevat. De gemeente Ede is blij met dit onderzoeksresultaat: ,,Dit neemt de onzekerheid weg over de kwaliteit van de 50 kuub zand en mogelijke gezondheidsrisico's", aldus de gemeente. 

Het bureau schrijft in het rapport: 'In het zand ter plaatse van de onderzochte locaties zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging' en 'in geen van de onderzochte monsters zijn gehalten boven de Achtergrondwaarde vastgesteld. Hiermee wordt het zand als 'schoon' gekwalificeerd'.

Begin november bracht tv-programma Zembla naar buiten dat een 10.000 ton grote partij zand in 2016 verkeerd zou zijn gekeurd. Na sanering van het zand werden bij een eerste keuring verhoogde waarden van verschillende giftige stoffen gemeten, waaronder de aromatische stof styreen. Hiermee zou het zand niet toepasbaar zijn geweest. Omdat het bedrijf van mening was dat de eerste keuring niet kon kloppen, werd - onder andere regels - een tweede keuring uitgevoerd. Hieruit bleek het zand wél schoon. De Gelderse Omgevingsdiensten achtten deze handelswijze ontoelaatbaar en stelde dat het zand niet mocht worden gebruikt onder nieuwbouwwijken.

In de reportage 'Nieuwbouwwijk als stortplaats' deed het programma haar bevindingen uit de doeken. De uitzending zorgde voor grote commotie onder bewoners en politiek. Het meeste zand was gebruikt in nieuwbouwprojecten in Barneveld (9000 ton), waaronder Veller en Eilanden-Oost. De gemeente Barneveld nam de bureaus Royal HaskoningDHV en Arcadis in de arm om onafhankelijk onderzoek te doen naar locaties en samenstelling van de gebruikte grond. De resultaten daarvan worden volgende maand verwacht.

Omdat een deel van de partij zand was gebruikt in de Achterveldse nieuwbouwwijk Groot Agteveld, liet ook de gemeente Leusden onderzoek doen. Die kwam in december al met haar bevindingen naar buiten: de verdachte stoffen waren niet in verhoogde concentraties aangetroffen. Wel werden er plaatselijk andere stoffen gevonden boven de zogenoemde achtergrondwaarde, waaronder tetrachlooretheen en minerale olie. Ook Vink zelf huurde een onafhankelijk bureau in om zandmonsters te nemen, in Eilanden-Oost, Veller en een nieuwbouwproject aan de Van den Bogertlaan in Barneveld. Dat concludeerde dat het zand 'veilig en schoon' is. De gemeente Apeldoorn liet ook bodemmonsters nemen en onderzoeken, al is niet geheel duidelijk of het hier werkelijk om zand van Vink ging. Het zou mogelijk zijn vermengd met grotere hoeveelheden zand van andere leveranciers. De monsters zelf vertoonden geen afwijkingen.