• Wouter van de Berg

World Art Center van de baan

EDE Het World Art Center in de Frisokazerne gaat niet door. De gemeenteraad van Ede steunde raadsbreed een amendement van D66, het CDA, GemeenteBelangen, VVD, PvdA en fractie Alexander Vos de Wael dat het einde betekende van het ambitieuze World Art Center.

Jan de Boer

Het World Art Center moest zich gaan ontwikkelen tot een multidisciplinaire kunstinstelling die niet alleen kunst van hoge kwaliteit presenteert, maar ook fysiek en qua organisatie een hoog kwaliteitsniveau zou ontwikkelen. Er moest ingehaakt worden op een internationaal netwerk van reizende tentoonstellingen.

In het amendement werd het college van burgemeester en wethouders opgedragen om met een procesvoorstel te komen, waarbij de gemeenteraad tot nieuwe kaders kan komen voor de gewenste invulling van de Frisokazerne. De gemeenteraad vond de plannen van het World Art Center te pretentieus en wilde dat er een centrum komt voor lokale kunstenaars en culturele organisaties. Wethouder Johan Weijland verklaarde het amendement te omarmen.

SCHONE LEI Pieter Kool (SGP) zei dat het amendement beter paste in het streven van zijn partij voor een betere invulling van de Frisokazerne. ,,Een nieuw begin met een schone lei met nieuwe kansen en mogelijkheden." Stef van der Klok (VVD) zei dat hij eerder problemen had met de financiële dekking en exploitatie. ,,Met het huidige amendement nemen we meer tijd en zijn we in afwachting van het projectvoorstel van het college om tot betere kaders te komen."

VAN TAFEL Jan Pieter van der Schans (CDA) zei dat het plan van het Word Art Center van tafel moet. ,,We moeten met elkaar terug naar de tekentafel. Laten we als raad eerst duidelijke kaders vaststellen." Volgens Ria Maliepaard (PvdA) is het plan van het World Art Center te vaag, kost het te veel en er is te weinig oog van wat de inwoners van Ede willen en wat het hen brengt. ,,Als het plan van tafel is, moet er van afstel geen uitstel komen." Ook Ellen Out (GroenLinks/PE) was tegen de plannen. ,,Er is wel een duidelijk signaal vanuit de Edese samenleving om aan het gebouw een culturele invulling te geven." Gert Jan Koster (GemeenteBelangen) zei een voorstander van een hoogkwalitatieve culturele invulling van het Exposeum te zijn. Natasja Peters (BurgerBelangen) sprak van het luchtkasteel World Art Center. ,,We moeten terug naar de kunstenaars, bewoners en tekentafel."

HOOG GEGREPEN Alexander Vos de Wael (fractie Alexander Vos de Wael) vond het World Art Center veel te hoog gegrepen. ,,Je kunt spreken over een World Art Center als je zoiets realiseert als In Abu Dhabi. In Ede is het maar een klein zaaltje van World Art Center in Abu Dhabi. Verzin een andere naam voor het centrum" Voor Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie) biedt het van de baan zijn van het World Art Center de mogelijkheid om een passende invulling te geven aan het Exposeum. ,,Daar willen wij graag aan meewerken."