• Robert Vos

Woonzorgcomplex op plek van oude Bethelkerk

LUNTEREN Er wordt een woonzorgcomplex gebouwd van de organisatie Careander, op de plek waar nu de oude Bethelkerk staat, op de hoek van de Schaepmanstraat en de Postweg in Lunteren. De gemeenteraad gaf donderdagavond unaniem groen licht voor deze wens.

Bij het plan van de zorgaanbieder hoort ook nieuwbouw die gerealiseerd wordt op de plek van twee oudere woningen aan de Vaarkamper Engweg 11/13, die net als de kerk gesloopt zullen worden. Deze zullen aan de achterzijde met de tuin aansluiten bij het complex aan de Schaepmanstraat.

VOORBEREIDINGEN Het gaat om vervangende nieuwbouw voor cliënten die nu woonachtig zijn in 'De Bongerd' en cliënten die in groepsverband verspreid wonen in reguliere woningen. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen, waarbij ook al verkennend is gesproken met de omgeving.

NIEUW De huidige kerk is van de Hersteld Hervormde Kerk die juist een nieuw kerkgebouw heeft gerealiseerd op de hoek van de Westzoom en de Klomperweg. Deze maand zal hier de eerste kerkdienst worden gehouden. Het oude kerkgebouw wordt dus afgebroken. Wanneer de realisatie plaats zal vinden, is nog niet bekend.