• Opella zorgwoningen aan de Rietstraat in Ederveen.

    Wim Mulder

'Woningen Rietstraat Ederveen onveilig'

EDERVEEN/LUNTEREN De Lunterse Betsy Schut maakt zich ernstig zorgen over de brandveiligheid in de woningen aan de Rietstraat in Ederveen, waar senioren wonen, die zo nodig gebruik kunnen maken van door Opella (De Veenderij) te verlenen zorg. In één van de huizen woont haar man (72), die al circa twintig jaar CVA-patiënt is en zichzelf niet altijd even goed kan redden.

Wim Mulder

Een CVA-patiënt heeft een ongeluk in de vaten van de hersenen gehad, waardoor de bloedtoevoer haperde met als gevolg hersenschade ten gevolge van zuurstofgebrek.

Volgens Betsy Schut heeft ze in de afgelopen jaren te pas en te onpas aandacht voor de situatie gevraagd zonder dat dit tot concrete maatregelen heeft geleid. ,,Vijf, zes jaar geleden heb ik me er al druk over gemaakt. Maar niets helpt. En dat terwijl de gezondheidssituatie van de bewoners ook aan verandering onderhevig is. Er wonen nu bijvoorbeeld lichtdementerenden. Wat me verder opvalt, is dat er steeds minder mensen uit Ederveen komen wonen.''

BRANDMELDERS De bezorgdheid van de Lunterse geldt zoals gezegd met name om de brandveiligheid. In de gang zijn wel rookmelders geplaatst, maar die zijn niet doorgeschakeld naar de meldkamer. ,,In de nachtelijke uren is er niemand aanwezig. Dus er wordt ook niemand gewaarschuwd. De balie van Opella is bijvoorbeeld alleen 's ochtends bezet door vrijwilligers. Hoe moet dat dan als er brand uitbreekt? Ik moet er niet aan denken als dat gebeurt, terwijl je zoals een van de bewoners alleen uit bed kunt komen met behulp van een tillift'', aldus Schut.

GEMEENTE Op haar verzoek heeft de gemeente de situatie in ogenschouw genomen. Maar de conclusie was volgens haar, dat er geen doorschakeling naar de meldkamer mogelijk is, omdat er 's nachts geen zorg aanwezig is.

,,De mensen van de brandweer kwamen tot dezelfde conclusie'', zegt Betsy Schut. ,,Ik vind dat een slechte zaak. Brandweer en gemeente kunnen niks doen, maar daar mogen ouderen toch niet de dupe van worden? Ook Opella en verhuurder Woonstede geven niet thuis. En dat zijn wel de twee partijen waar het hier om draait.''

GEEN ZORGCOMPLEX Om commentaar gevraagd meldt Maria Harmsen, hoofd communicatie van Woonstede, dat het pand aan de Rietstraat voldoet aan wet- en regelgeving, die hier van toepassing zijn.

,,De gebruiksvergunning geeft aan dat we hier niet te maken hebben met een zorgcomplex. Het klopt dat de woningen Rietstraat 2 tot en met 30 voorzien zijn van individuele rookmelders, zoals dat voorgeschreven is in het Bouwbesluit.''

Harmsen legt uit, dat de brandweer geen brandmeldinstallatie (BMI) eist, omdat er aan de Rietstraat geen sprake is van een prioritaire instelling of in dit geval zorginstelling. ,,Daardoor is het voor Opella weer onmogelijk een eventuele doormelding naar hun meldkamer te krijgen.'' Kortom, aan de huidige patstelling lijkt weinig of niets te veranderen. Een eventuele oplossing zou zijn om voor bewoners, voor wie woningen als aan de Rietstraat eigenlijk niet meer passend zijn, huisvesting te zoeken, waar meer zorg kan worden geboden.