Woningen Kolkakkerbuurt tijdelijk verhuurd

EDE De woningen in de wijk Kolkakkerbuurt die de komende tijd leeg komen, worden tot het moment van sloop tijdelijk verhuurd. De tijdelijke verhuur zorgt ervoor dat de woningen bewoond blijven en er geen krakers in komen. Hierdoor blijft de leefbaarheid in de wijk tot aan de sloop en herontwikkeling op peil.

Halverwege 2015 heeft woningcorporatie Woonstede de bewoners van de Kolkakkerbuurt geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van de wijk. De staat van de woningen is onderzocht en hieruit blijkt dat de woningen bouwkundig aan het eind van hun levensduur zijn en niet meer voldoen aan de wooneisen van nu. Woonstede wil in de wijk woningen realiseren die energiezuinig, betaalbaar en comfortabel zijn.

Er komen echter op dit moment al woningen vrij in de kolkakkerbuurt doordat er bijvoorbeeld mensen verhuizen. Om ervoor te zorgen dat deze woningen niet onnodig lang leeg staan of dat er vandalisme komt, worden de woningen tijdelijk verhuurd. Deze tijdelijke huurcontracten lopen tot het moment van geplande start van de herontwikkeling en kunnen waar nodig verlengd worden. In totaal kan een huis maximaal zeven jaar tijdelijk verhuurd worden.

PLANNING Op dit moment is Woonstede in gesprek met de bewoners uit de wijk. Er is een bewonerscommissie opgericht die namens de wijk de gesprekken met Woonstede voert over de plannen voor sloop en herontwikkeling. Eerder heeft Woonstede aangegeven graag in 2017 een start te maken met de herontwikkeling van de 163 woningen. Dit is afhankelijk van de gesprekken die nu plaatsvinden. Vervolgens wordt er ongeveer vijf jaar gerekend voor de totale herontwikkeling van de wijk.