• Lex van Lieshout

Woningen geïnspireerd op kleuren en structuur Veluwe

EDE Wethouder Johan Weijland en Bram van der Beek en Maarten Koppen van de vereniging CPO Collectief Pleister Oord ondertekenden dinsdagmiddag een overeenkomst voor de bouw van twaalf koopwoningen, waaronder acht starterswoningen, op de voormalige Simon Stevinkazerne.

Na het Boddegat is Pleisteroord het tweede initiatief van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) op het kazerneterrein, dat steeds voller begint te lopen met woningbouw. Al in 2014 klopte Pleisteroord bij de gemeente Ede op de deur om twaalf goedkope woningen te bouwen. ,,Wij zijn heel blij met CPO's, het betekent dat mensen extra geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden. En daarin invloed op uit te oefenen. Wij faciliteren dat zo veel als dat maar kan", stelt wethouder Weijland.

TWAALF WONINGEN Samen werd er naar een geschikte locatie gezocht. Het plan van Vereniging CPO Collectief Pleister Oord bestaat uit twaalf woningen. Hiervan zijn acht woningen ontwikkeld in de categorie sociale koop. De hoekwoningen van het plan vallen hierbuiten. Er komen twaalf woningen in twee rijen, qua architectuur en detaillering passend binnen het hoge ambitieniveau van de kazerneterreinen. De vereniging hecht ook grote waarde aan duurzaamheid. Ze willen energie neutrale woningen realiseren, door enerzijds goed geïsoleerde huizen te bouwen en anderzijds de benodigde energie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Hiervoor worden de huizen onder andere aangesloten op het Warmtenet.

EIGEN INBRENG ,,Ook omdat er in de categorie sociaal moest worden gebouwd, maakte het Pleisteroord speciaal. Ik ben een groot voorstander van dit soort woningbouw, omdat de mensen met name hun eigen inbreng kunnen krijgen. Het is goed dat er goede expertise is ingehuurd. Bijzonder is dat de woningen zijn geïnspireerd op de kleuren en de structuur van de Veluwe", vindt de Edese wethouder. Van tevoren wist de mensen van Pleisteroord weinig van waar ze moesten beginnen, aldus Bram van der Beek. ,,Het mooie is dat wij allen per woning onze gevelaccenten mochten kiezen.''