• Wethouder Ligtelijn-Bruins

    SP Ede

WMO-beleid nauwelijks veranderd

EDE Ook al steeg de eigen bijdrage van burgers die aanspraak maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in het jaar 2015, toch constateerde de gemeente in 2016 geen urgentie om het beleid aan te passen en ook in 2017 komt er nauwelijks verandering.

Het gaat bij de WMO om ouderen en personen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. Sinds de decentralisatie hebben gemeentebesturen deze taak op hun bord.

Voor dagbesteding en begeleiding blijft het tarief gebaseerd op ruim 14 euro per dagdeel/uur, terwijl er geen differentiatie komt in de eigen bijdrage per voorziening. De maximale periodebijdrage blijft 19,40 voor alleenstaanden en 27,80 euro voor een huishouden. Het marginaal tarief wordt wel verlaagd van vijftien naar tien procent.

Dit beleid zou bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat het mantelzorgers ontlast. Bovendien zou het klantvriendelijk en toegankelijk zijn: 'Je bereikt iedereen die er voor in aanmerking komt'. Het zou minder bureaucratie met zich meebrengen, want mensen hoeven geen aparte aanvraag te doen voor hoge zorgkosten. Dit nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2017.

MEEST KWETSBAREN De gemeenteraad leek tijdens een oordeelvormende vergadering donderdag in grote lijnen content met de notitie over die onderwerp. Wethouder Gerrie Ligtelijn bespeurde raadsbreed het signaal om voor mensen met dementie gratis zorg te bieden. ,,Maar het gaat niet alleen om die doelgroep", reageerde ze. ,,Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de meest kwetsbaren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook mensen met niet-aangeboren letsel. Voor hen is het net zo belangrijk dat ze dagopvang hebben. Dus dat punt neem ik mee in het onderzoek in de hele breedte."

Een onderzoek naar zorgmijders blijkt ingewikkeld te zijn. ,,Het probleem is dat we ze niet kunnen registreren. Hiervoor is vasthoudendheid nodig."

Het nieuwe beleid geldt totdat er redenen zijn of noodzaak is het beleid weer aan te passen. De eerste evaluatie van dit beleid wil de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 doen. ,,We willen de evaluatie betrekken bij het bestaand instrumentarium van klanttevredenheidsonderzoeken of een special binnen de Sociale Monitor.''