• PvdA Ede

Wethouder Van Huijstee overleeft motie van treurnis

EDE Wethouder Harry van Huijstee overleefde een door VVD-raadslid Evert van Milligen ingediende motie van treurnis. Alleen de fractie van de VVD stemde voor.

Volgens Van Milligen stelt het college van burgemeester en wethouders zonder overleg en geheel onverwacht in de perspectiefnota 2018-2021 voor een geheel nieuwe koers te varen met de ambtelijke organisatie. Deze nieuwe koers is volgens Van Milligen een wezenlijke keuze die bepalend is voor de toekomst en langdurig veel gemeenschapsgeld gaat kosten. Als verantwoordelijk wethouder gaf Van Huijstee in de eerste termijn in de ogen van de VVD'er op geen enkele wijze een toelichting of antwoord op vragen hierover van de gemeenteraad. Reden om de motie van treurnis in te dienen.