• Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff

Werkkracht BV vervangt Permar en helpt Sociale Dienst

EDE Bor Veen is de kersverse directeur van Werkkracht BV van de gemeente Ede. Hij gaat leiding geven aan het bedrijf dat arbeidsplaatsen zoekt voor (ex-)werknemers van de Permar die 1 januari 2018 wordt opgeheven. Én voor personen in de bijstand.

Freek Wolff

Veen is optimistisch. Hij verruilt de pet van Permar, de werkvoorzieningsorganisatie die de laatste jaren tobde met haar financiële jaarresultaten, met die van Werkkracht. Het belangrijkste verschil met Permar is dat Werkkracht alleen voor de gemeente Ede werkt. Bovendien is het een combinatie van de activiteiten van de Werkvoorziening Permar én de Sociale Dienst. ,,Het is een breed participatiebedrijf. De sociale werkvoorziening (WSW) bestaat niet meer en de mensen die daar normaal gesproken zouden gaan werken, vallen nu onder de Participatiewet. Deze wet wordt door de gemeente uitgevoerd."

GROTERE DOELGROEP Werkkracht krijgt in Ede te maken met Wsw-deelnemers (400) en voor de regio met de werkgeverstaken en werktrajecten. Veen onderkent dat er voor deze groep eigenlijk niet zo heel veel verandert in vergelijking met de Permar-tijd. De doelgroep is wel fors uitgebreid. ,,Niet alleen personen met een beperking, maar ook mensen die een uitkering hebben en moeilijk aan werk komen. Een samenvoeging van alle activiteiten van de gemeente die naar werk moeten leiden. Het verschil zit hem in hoe je dat doet. We hopen dat we dit met nieuwe werkprocessen beter doen dan tot nu toe het geval was."

KENNIS Veen is blij dat de kennis bij Permar en afdeling Werk van de gemeente behouden blijft, met zo'n vijftig á zestig professionals, ook al zullen er een stuk of tien een andere baan moeten zoeken. Hij erkent dat de financiële afbouw van de Permar-organisatie een complex proces is, omdat het gaat om diverse processen, met onder meer personeelskosten.

,,Het scheelt veel geld als je de mensen direct aan het werk hebt geholpen. Het is nog net te vroeg om het helemaal te kunnen uittekenen, maar de inschatting is dat tussen de vijf en de tien niet-Wsw medewerkers niet direct geplaatst kunnen worden in een nieuwe baan. Dat is beter dan verwacht."

De oud-Wsw'ers hebben garantie op werk en loon behouden. Zo hebben ze nog salarisrechten op grond van hun oude cao. ,,Dat is een verschil met de mensen die 'gewoon' in de bijstand terecht zijn gekomen. Wsw'ers blijven qua rechtspositie een aparte groep totdat zij met pensioen gaan. ,,Die garantie geldt nog voor veertig jaar als de laatste met pensioen zal gaan. Daardoor is het ook zeker dat alle WSW-organisaties in Nederland vroeg of laat in de rode cijfers raken omdat ze niet meer renderend kunnen werken. De Permar-gemeenten hebben daarom besloten de SW'ers direct in dienst van de gemeente te nemen."

VERTROUWEN Veen heeft veel vertrouwen in de toekomst. Voor Wsw'ers verandert er qua salaris, vakantiedagen en regelingen niets. Een behoorlijk aantal medewerkers kan mee naar Werkkracht. ,,In principe lijkt de inschaling één op één over te kunnen. Ik zie daar geen problemen. Of dat in de andere gemeenten ook zo gaat, weet ik niet precies."

Werkkracht gaat zich inspannen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat het kan werken blijkt. ,,We hebben nu zeventig procent van de Wsw'ers kunnen detacheren bij marktpartijen. We zijn daar steeds beter in geworden. Werkkracht werkt daarbij samen met bedrijven die oog hebben voor detachering, zoals: BlueView (inpakwerk), Asito (schoonmaak) en groenbedrijven (ACV). ,,Die contracten blijven en we hebben dit jaar daarnaast twintig nieuwe plekken gevonden. Maar we werken ook met bedrijven samen in een loonkostenconstructie. Iemand kan bijvoorbeeld voor zestig procent productief zijn in een bedrijf. Dan krijgt dat bedrijf veertig procent van de loonkosten door de gemeente aangevuld. Best een ingewikkelde materie, maar met de expertise die Werkkracht heeft, gaan we hen aan werk helpen. Daar zijn op basis van de Participatiewet verschillende regelingen voor."

SLUITENDE BEGROTING Veen zegt volmondig dat hij volgend jaar een sluitende begroting kan presenteren van Werkkracht BV. ,,Daar kan ik vrij stevig in zijn." De gemeente hoeft volgens hem geen tonnen meer bij te passen.

,,Permar was een vrij grote organisatie van zo'n 900 werknemers. Jaarlijks nam dit bestand af met zo'n vijf á tien procent, Dat kwam door pensionering, ziekte en overlijden. Maar je zit nog steeds in het zelfde gebouw en hebt de zelfde vaste kosten. Die werden dus door steeds minder mensen gedragen. Dat proces hebben we nu doorbroken, want we huren straks een ruimte. Die kunnen we op verschillende manieren inzetten."

Intussen heeft het bestuur van Permar het onroerend goed aan het Horaplantsoen in de verkoop gezet. Op hele korte termijn kan het bestuur melden wie de koper is van dit pand. De gemeenschappelijke regeling Permar was eigenaar, met de vijf gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel en Renkum. ,,We zijn daar heel blij mee, want we kunnen het ongeveer tegen huidige marktwaarde verkopen."