• Arie Kievit

Weinig draagvlak voor AZC op De Braamhorst

EDE Er is geen draagvlak onder bewoners in het buitengebied voor een AZC-locatie op recreatieterrein De Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede. De bewoners willen voor een asielzoekerscentrum (AZC) geen beschermd natuurgebied opofferen, iets wat ook grote negatieve consequenties voor de bewoners van het betrokken buitengebied heeft. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder omwonenden.

Jan de Boer

De bewoners van de Doesburgerbuurt hebben sympathie voor het feit dat Ede als enige gemeente in de nabije regio asielzoekers wil opnemen. De bewoners hebben eind februari massaal een informatieavond bezocht over de mogelijke komst van een AZC op De Braamhorst. De avond was georganiseerd door de stichting Buurtschap Doesburger Eng, die zich inzet voor behoud van het landschap en buurtschapontwikkeling. De aanwezigen kon vragen stellen, zorgen uiten en ideeën opperen aan de projectleider Opvang Vluchtelingen van de gemeente Ede. Een werkgroep van bewoners heeft vervolgens de uitkomsten van de avond verwerkt voor adviesbureau Arcadis, burgermeester en wethouders en de gemeenteraad, als belangrijke informatie voor de komende besluitvorming.

De Braamhorst en directe omgeving zijn Natura-2000 beschermd. Hierop is Europese wetgeving van toepassing. Het beleid van de gemeente is nu hiermee in overeenstemming: beperkt gebruik; zandwegen; minimale infrastructuur; wilddoorgangen en geen geluid- en lichtvervuiling. De biodiversiteit wordt beschermd. Vestiging van een AZC zal hierop zeer verstorend werken. Ook bewoners worden met overlast geconfronteerd, zoals onveiligheid, drukte, en geluid- en lichtvervuiling. Een aantal bewoners dreigt nu zelfs ingeklemd te worden tussen een AZC en een bungalowpark.

Om de mening van de omwonenden scherp in kaart te brengen, is een enquête gehouden. Hierop hebben 149 mensen gereageerd, ruim de helft van de gebiedsbewoners. De reacties spreken voor zich: zo'n zeventig procent spreekt zich uit tegen de komst van een AZC op De Braamhorst. Een derde is weliswaar voor, maar wil niet meer dan vijftig tot honderd bewoners.

Label:

Vluchtelingen