• Koen Suyk

Weer streep door gereformeerde school in De Valk

WEKEROM Het Edese college van burgemeester en wethouders heeft opnieuw een verzoek afgewezen voor de oprichting van een christelijke school op gereformeerde grondslag in de omgeving van De Valk en Wekerom.

De Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag in de omgeving De Valk/Wekerom heeft de gemeente Ede verzocht om een bijzondere school in het zo genoemde Plan van scholen op te nemen. In 2017 heeft het schoolbestuur hetzelfde verzoek gedaan aan de gemeente. De gemeenteraad heeft destijds besloten om de school niet op te nemen in het Plan van scholen.

Het nieuwe voorstel, om de school op te nemen in het Plan van scholen 2019 - 2022, wijst het college ook af. Reden is dat de richting van de school zich volgens het college niet onderscheidt van die van de omliggende reformatorische scholen. Ook voldoet de prognose van het aantal leerlingen volgens het college niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het Plan van scholen vast en zal zich dus nog over het besluit van het college buigen.