• Hans Peters / fotocollectie Anefo (Nationaal Archief)

Vragen over vluchtelingen in Bennekom

BENNEKOM Auteur Arno van der Valk zoekt hulp van Bennekommers voor zijn artikelen over vluchtelingen in Bennekom. In augustus 1972 moesten duizenden Oegandese Aziaten halsoverkop hun land verlaten. De Nederlandse regering wilde driehonderd van deze vluchtelingen opvangen. De eerste negentig Oegandezen kregen onderdak in Bennekom

Het komende nummer van het verenigingsblad van Historische Vereniging Oud-Bennekom, De Kostersteen, besteedt aandacht aan de komst van deze ontheemden naar het dorp. Zij werden 44 jaar geleden verjaagd door de Oegandese dictator Idi Amin en moesten halsoverkop hun land verlaten. Ze werden in de winter van 1972-1973 ondergebracht in de barakken van De Zonnebloem aan de Bovenweg. Daarna kregen ze permanent onderdak of werden verenigd met hun familie.

In het eerste deel van dit tweedelige artikel wordt beschreven waarom de vluchtelingen in Bennekom terechtkwamen en hoe zij werden gehuisvest. Dit artikel staat in De Kostersteen die 20 februari uitkomt. De bedoeling is dat deel twee ingaat op de ervaringen van de vluchtelingen in Bennekom. Van der Valk heeft daarvoor al enkele vluchtelingen weten op te sporen. Hij wil ook graag weten wat de ervaringen van de Bennekommers met deze tijdelijke dorpsgenoten waren.

Om die vraag te beantwoorden vraagt Oud-Bennekom lezers van deze krant om herinneringen in woord en beeld te delen met de auteur. Dat kan via info@oudbennekom.nl of per post. Het adres is te vinden op www.oudbennekom.nl

Geïnteresseerden in dit tweedelig artikel kunnen De Kostersteen ontvangen door voor 16,30 euro een jaar lid te worden van de vereniging. Dit kan ook via de website of stuur een mailtje.

Foto: Net gearriveerde vluchtelingen op 25 november 1972 in de eetzaal van De Zonnebloem. Foto: Hans Peters/fotocollectie Anefo (Nationaal Archief).