• Gemeente Ede

Voordragen jongerenlintje De Pluim tot 1 december

EDE Voor de tiende keer dit jaar kunnen jongeren aangedragen worden voor het jongerenlintje De Pluim. Jonge mensen die zich belangeloos inzetten voor hun omgeving of kampioen zijn geworden op gebied van sport of cultuur kunnen hiervoor worden aangemeld. De aanmeldingstermijn sluit op 1 december.

ONDERSCHEIDING De Pluim is een speciale onderscheiding voor jongeren van 6 t/m 16 jaar die in gemeente Ede wonen. De onderscheiding is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Edese samenleving, die kampioen zijn geworden in hoogste klasse van hun sport op nationaal of internationaal niveau of die nationaal of internationaal kampioen zijn geworden op het gebied van cultuur. De activiteiten of prestaties waar het om gaat, mogen niet langer dan één jaar in het verleden liggen.

INZET VOOR DE SAMENLEVING Het gaat om kinderen en jongeren die zich op één of andere manier inzetten voor de Edese samenleving. Bijvoorbeeld: het doen van vrijwilligerswerk, hulp bieden aan ouderen, activiteiten organiseren voor een goed doel of voor de buurt, het bespreekbaar maken van een maatschappelijk probleem of hulp bieden aan zieken of ouderen door bijvoorbeeld altijd de hond uit te laten. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Burgemeester René Verhulst: ,,Een mooie beloning voor bijzondere inzet. Ik roep iedereen op om in zijn of haar omgeving te zoeken naar geschikte kandidaten."

Dit jaar werd een Pluim uitgereikt aan onder andere Wendela Roes die zich langdurig belangeloos heeft ingezet voor Sportservice Ede in de wijk Veldhuizen en aan Pieter van Norel die Nederlands Kampioen Turnen werd op de toestellen vloer en sprong. Het kan dus om verschillende, zeer uiteenlopende prestaties gaan.

AANMELDEN Een lintje kan door iedereen worden aangevraagd, zoals door ouders, familie, de juf van school, de sportleraar of sportvereniging. Jongeren kunnen aangemeld worden bij de gemeente. Dit kan het hele jaar door maar uiterlijk tot 1 december van dit jaar. Daarna beoordeelt een jury de ingezonden aanvragen. In maart 2018 is de uitreiking van de Pluimen.

Het voordrachtformulier en de informatiefolder is te vinden op de pagina over de Pluim.