• Archief BDU Media

'Vliegen naar Lelystad Airport te gevaarlijk'

EDE De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben dinsdag een brandbrief gestuurd naar minister Van Nieuwenhuizen, waarin zij haar aanspreken op de grote risico's die gepaard gaan met het landen en opstijgen vanaf Lelystad Airport. 

De actiegroepen wijzen de minister op 'grote aantallen vogels die met een radar zijn waargenomen in de nabije en verre omgeving van Lelystad Airport'. ,,Het gaat hierbij onder meer om concentraties van vogeltrek langs kustlijnen, die soms grote hoogte bereikt. Deze migratie is massaal en meetbaar, maar doet zich slechts af en toe een beperkt aantal uren voor. Daarnaast is er óók sprake van voorspelbare trek op lagere hoogten tussen voedsel- en rustgebieden."

De vliegoperatie zou moeten worden afgestemd op de massale vogeltrek in het gebied waar Lelystad Airport midden in ligt. ,,Tot nog toe is echter geweigerd om meer vogelonderzoek te verrichten, bijvoorbeeld met een radar die de verre omgeving van Lelystad Airport kan bereiken. In het MER Lelystad Airport werd vogelonderzoek uitgevoerd met een KNMI-weerradar De Bilt, met een reikwijdte van maximaal 25 kilometer, die het 50 kilometer verderop gelegen Lelystad Airport nooit kan zien."

De actiegroepen maken zich door het gebrek aan kennis, onderzoek en ernst hierover bij het ministerie, ernstige zorgen over de vliegveiligheid van de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.