• Gemeente Ede

'Vlekken op Marktplein moeten weg, dat is duidelijk'

EDE De gemeente Ede wil dat de vlekken op het Marktplein zo snel mogelijk verdwijnen. Door een combinatie van omstandigheden ontstaan er regelmatig vlekken op het onlangs vernieuwde plein. Met regels en met het schoonmaken hoopt Ede de vlekken weg te krijgen. Al worden zwaardere maatregelen niet uitgesloten.

Danny van Zeggelaar

Het is inmiddels een bekend gezicht op het Marktplein: donkere, zwarte plekken. Het is een smet op het geheel vernieuwde Marktplein, waar het gemeentebestuur ruim 1,7 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. Het vernieuwde plein was, zeker met het mooie weer van de afgelopen maanden, ontzettend populair. Het marktplein is in een jaar tijd getransformeerd van kale, stenen vlakte tot een plek waar mensen kunnen zitten of recreëren. Het hele plein is met nieuwe stenen bestraat, omdat de oude klinkers in slechte staat waren.

ACHTERBLIJVEN Toch is het niet allemaal koek en ei. Het meeste vuil blijft achter als de markt is geweest. Ook het gemeentebestuur ziet dat, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. ,,Het begint bij het gedrag en het gebruik van de markt door de handel. Er is een aantal marktkooplui dat zich niet volgens de afspraken gedraagt. Zo wordt er te weinig opgeruimd tijdens de markt en na afloop van de markt wordt er op een verkeerde wijze schoongemaakt. Bijvoorbeeld door vet water te lozen op het plein."

Dat gedrag is niet nieuw, maar dat gebeurde bij het oude plein ook al. Toen was de vervuiling echter minder zichtbaar. Ook het warme, droge weer van de afgelopen maanden heeft geleid tot problemen. De stenen waren al uitgedroogd toen ze werden gelegd. En wat ook meespeelt met het ontstaan van de vlekken, is dat het plein nog niet helemaal af is.

INGRIJPEN De gemeente Ede grijpt nu in om die vlekken weg te krijgen. ,,De vlekken moeten weg, dat is duidelijk", staat er in de brief. ,,Maar we moeten er ook rekening mee houden dat het een gebruiksplein is, en dat het er niet helemaal schoon zal zijn."

De gemeente gaat nu sturen op 'gedragswijziging'. Dat betekent dat de grootste vervuilers, waarvan niet duidelijk is wie dat precies zijn, worden aangesproken. Ook komen er regels, die er tot nu toe nog helemaal niet waren. Bij het afbreken van de markt is voortaan altijd iemand van de ACV, afdeling Toezicht en/of beheer samen met de marktmeester. Zij controleren om te zien of er fatsoenlijk en netjes wordt opgeruimd en schoongemaakt. Dat betekent dus dat niet wordt getolereerd dat er vet of chloorwater over het plein worden 'uitgestrooid'. ,,Ultieme maatregel is beboeten, als er sprake is van een (herhaald) milieudelict", meldt het college in de brief.

OMDRAAIEN Mocht dat allemaal toch tot niets leiden, dan worden de stenen ook schoongemaakt. In een uiterst geval wordt er met een chemisch middel gereinigd. Ook sluit de gemeente niet uit dat de klinkers worden omgedraaid. ,,Maar dat heeft alleen nut als iedereen zich verder netjes aan de afspraken houdt", zegt de gemeente.