• Wethouder Hoefsloot bij de windmolens bij knooppunt Maanderbroek (A12/A30).

    Pauw Media

Vier extra windmolens over vier jaar

EDE De meeste wetenschappers zijn het erover eens: het klimaat verandert razendsnel en dus is actie geboden. Ook in de gemeente Ede moet er heel wat gebeuren om klaar te zijn voor de klimaatsverandering. ,,Er gaan dingen veranderen", zegt wethouder Lex Hoefsloot.

Danny van Zeggelaar

Over een maand praat de gemeenteraad over de 'Wind- en Zonnewijzer', waarin de regels worden vastgesteld voor zonne-energie en wind-energie. Het afgelopen anderhalf jaar zijn er zo'n dertig initiatieven bij de gemeente gemeld, van initiatiefnemers die in Ede iets willen doen met zonne- of windenergie. Dat gaat dan niet om zonnepanelen om daken, maar wél om zonneweides. ,,We zeggen nu eigenlijk nee tegen alles", zegt wethouder Lex Hoefsloot. ,,Terwijl de gemeenteraad juist over vier jaar vijftig hectare zonnevelden wil hebben. En daar zijn nieuwe regels voor nodig."

WINDTURBINES De regels houden in dat 'kleine zonneweides', tot 150 m2, in principe altijd mogen als iemand er een vergunning voor aanvraagt. Tussen de 150 m2 en 2 hectare moet in veel gevallen ook worden toegestaan. En voor de grote projecten vanaf 2 hectare komen speciale regels. Hoefsloot: ,,De gemeenteraad heeft daar het vetorecht over, de omgeving moet in de winst delen via een fonds én vijftig procent van zo'n park moet in handen zijn van Edenaren."

Dat geldt overigens ook voor de vier nieuwe windturbines die er de komende vier jaar bij moeten komen. Doen te weinig Edenaren mee, dan denkt Hoefsloot dat er geen zonnepark of windturbine kan komen. Bovendien moet een deel van de opbrengst in een omgevingsfonds komen. ,,De omgeving moet er baat bij hebben."

KIPPEN Lang niet iedereen is blij met zonneweides. Veelgehoorde kritiekpunten zijn bijvoorbeeld aantasting van het landschap of kritiek op het op die manier gebruiken van kostbare landbouwgrond. Hoefsloot: ,,Er zijn hele mooie locaties te bedenken. Denk aan de grond naast de schuren voor scharrelkippen. Dat is vaak helemaal kaalgevreten. Dat zou een prachtige win-win zijn."

Zonneparken in natuurgebieden wijst hij van de hand. ,,Zodra het cultuurhistorische, landschappelijke of een bepaalde ecologische waarde heeft, dan kan het niet zomaar gebeuren." Voor de vier windmolens wordt gezocht op plekken langs de A12 of de A30.

WADI'S In de begroting voor komend jaar staat een miljoen voor duurzaamheid. Te weinig, vindt Hoefsloot, de komende jaren moet dat meer worden. ,,We moeten het geld zinvol besteden. Over vijf of tien jaar hebben we een veelvoud van dat bedrag nodig. Ik kan er geen getal aan koppelen." In de openbare ruimte is bijvoorbeeld nog een hoop te doen. Bij zware regenval moet het water niet het riool in, maar juist naar waar het in de grond gaat zakken. Hoefsloot: ,,In nieuwbouwwijken doen we dat al, met wadi's. Maar in het 'oude Ede' is dat een uitdaging. We trekken twee jaar uit om met een plan te komen. Er gaan dingen veranderen en dat is niet te voorkomen. Over tien jaar moet het anders zijn."