• Koen Suyk

Vervangende huisvesting centrum De Kolk en De Vuurvogel

EDE Er komt een haalbaarheidsstudie naar de oplossingen voor de combinatie van de huisvesting van de Vrije School De Vuurvogel met het buurtcentrum De Kolk op het perceel van de Vrije School aan de Nachtegaallaan.

In de Kolkakkerbuurt bevinden zich op dezelfde strook, gelegen tussen de Nachtegaallaan en de Kolkakkerweg, de Vrije School en buurtcentrum De Kolk met de omliggende gronden. Het gebouw van buurtcentrum De Kolk is sterk verouderd en moet gesloopt worden. Voor het buurtcentrum moet gezocht worden naar vervangende huisvesting. De leden van het bestuur hebben de wens te kennen gegeven om in 'de strook' te blijven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de school en het buurtcentrum te combineren op het perceel waar de school is gevestigd, zodanig dat het gebouw waar nu De Kolk zit vrijkomt.