• Ernst-Jan Brouwer

Verscherpt toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei opgeheven

EDE De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede opgeheven. Dat is woensdag bekend gemaakt.

Ziekenhuis Gelderse Vallei werd het afgelopen half jaar onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat de inspectie na een bestuurscrisis risico's zag voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis. Direct na het instellen van het verscherpt toezicht kwam het ziekenhuis met een plan van aanpak om verbeteringen door te voeren. De resultaten uit dit plan en de genomen stappen na de komst van de nieuwe voorzitter raad van bestuur geven de inspectie vertrouwen voor de toekomst van het ziekenhuis. De kwaliteit van de patiëntenzorg is niet in het geding geweest, maar de inspectie heeft nauwlettend gecontroleerd of aan alle randvoorwaarden is voldaan.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft sinds 12 mei 2017 onderzoek gedaan, (onverwachte) inspectiebezoeken afgelegd, rapportages bestudeerd en vele gesprekken in de organisatie gevoerd om zich op de hoogte te stellen van de situatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

SAMENWERKING Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur, zegt: ,, Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet om het plan van aanpak uit te voeren. Veranderingen en verbeteringen zijn doorgevoerd. Belangrijke werkafspraken zijn gemaakt. Onder leiding van Wander Blaauw, lid raad van bestuur, zijn goede resultaten geboekt en daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Wij zijn verheugd dat het verscherpt toezicht is opgeheven. Dat is een erkenning voor al onze medewerkers die met veel energie en passie elke dag weer de beste patiëntenzorg proberen te leveren.''

TOEKOMST Het plan van aanpak gaf een focus in het ziekenhuisbeleid. ,,Ik constateerde belangrijke vooruitgangen en heb een aantal strategische beslissingen genomen: herordening van de organisatie op weg naar een nieuwe organisatiestructuur, positionering van de medische staf in het bestuur en het starten van een visietraject. Dit alles wordt in samenhang met de cultuurontwikkeling gezamenlijk en voortvarend opgepakt en vormt een goede basis om onze organisatie toekomstbestendig te maken'', aldus Mirjam van 't Veld. De inspectie ziet de toekomst van Ziekenhuis Gelderse Vallei met vertrouwen tegemoet en zo ook de voorzitter raad van bestuur van het ziekenhuis.