• Archief BDU

Verscherpt toezicht bij Stichting De Gelderhorst beëindigd

EDE De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht bij Stichting De Gelderhorst in Ede beëindigd. Afgelopen juli werd De Gelderhorst onder verscherpt toezicht gesteld omdat er geen sprake was van een goed bestuur. De inspectie heeft vastgesteld dat dit verleden tijd is.

Er was een groot conflict ontstaan afgelopen jaar bij De Gelderhorst. Daarbij stonden de bestuurder, de cliëntenraad en de ondernemingsraad tegenover de Raad van Toezicht. De inspectie had zorgen over mogelijke risico's die dit kon opleveren voor het bieden van goede zorg.

VERANDERINGEN Inmiddels is de voorzitter van de Raad van Toezicht is teruggetreden, is er een interim-voorzitter en een interim-bestuurder, wordt de Raad van Toezicht op korte termijn geheel vernieuwd en is de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder bijna afgerond. Daarnaast werken de Raad van Toezicht, het bestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad goed samen en verloopt de onderlinge communicatie ook goed. Bovendien blijkt ook dat er goede zorg wordt geboden aan de cliënten. Dit allen zorgt ervoor dat het verscherpt toezicht is beëindigd.

De IGZ blijft de vorderingen bij De Gelderhorst volgen met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken.