• Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Vernieuwd Meulunterenpad wordt opnieuw geopend

LUNTEREN De heropening van het Meulunterenpad vindt vrijdag 10 maart plaats. Dit Klompenpad werd in 2007 al geopend, maar kon volgens suggesties van wandelaars flink verbeterd worden. De oorspronkelijke verlenger, die het meest werd gewaardeerd, is nu de hoofdroute geworden.

Het Meuleunterenpad is een rondwandeling van twaalf kilometer door het buitengebied van Lunteren. Wandelen over oude zandpaden, langs bossen en akkers op de flanken van de Veluwe. De heropening vindt plaats om 14.00 uur bij het startpunt Eethuys/Hotel De Wormshoef aan de Dorpsstraat 192 in Lunteren. Wethouder Willemien Vreugdenhil onthult het nieuwe startpaneel. Na de onthulling van het startpaneel is er een gezellig koffiemoment met de vrijwilligers van het Meulunterenpad.

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, gemeente Ede, Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Het Lunterensche Buurtbosch en lokale grondeigenaren is deze vernieuwde route tot stand gekomen. Het Meulunterenpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en sluit nu aan op het Valkschepad, het Doesburgermolenpad en het Nederwoudsepad. Dit Klompenpad is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Ede en de Nationale Postcode Loterij.

KLOMPENPADEN Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

BROCHURE De vernieuwde brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt Eethuys/Hotel De Wormshoef en VVV's in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met groene klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels.

De nieuwe route is vanaf 9 maart beschikbaar op www.klompenpaden.nl en de gratis Klompenpaden app.