• De huidige situatie op de Verlengde Maanderweg. Deze wordt na de reconstructie iets smaller.

    Mathilde van Ravensberg
  • De nieuwe situatie.

    Gemeente Ede

Verlengde Maanderweg Ede wordt geen fietsstraat

EDE De Verlengde Maanderweg in Ede wordt geen fietsstraat. De gemeente gaat de weg herinrichten met fietsstroken aan de zijkanten. Wethouder Peter de Pater heeft dit besluit vandaag bekend gemaakt middels een brief aan de bewoners van de weg.

Mathilde van Ravensberg

De wethouder noemt als reden voor deze ommezwaai 'dat hij als verkeerswethouder goed heeft geluisterd naar alle opmerkingen die gemaakt zijn van bewoners, ondernemers en de werkgroep'. ,,Mijn keuze voor de inrichting heb ik daarop gebaseerd, hoewel ik mij realiseer dat niet iedereen hiermee tevreden is."

De Verlengde Maanderweg krijgt zes nieuwe verhogingen op alle kruisingen. Ook wordt de weg iets smaller dan hij nu is: de rijweg samen met de fietspaden aan beide kanten meten straks zes meter, nu is dat nog 6,55 meter. De fietsstroken worden beide 1,70 meter breed, het wegdeel voor de auto's in het midden is 2,60 meter. Aan één kant van de weg komen parkeervakken van twee meter. De stoep wordt iets breder. Ook bijna alle oude bomen langs de weg blijven staan. Deze nieuwe maatregelen moeten ertoe leiden dat het verkeer rustiger en veiliger gaat rijden.

,,Met een smallere weg die toegankelijk blijft voor zowel auto en fiets werken we aan een goede doorstroming en een veilige straat", aldus De Pater. De werkzaamheden starten in 2019. De gemeente gaat de effecten van de herinrichting op het autoverkeer in de wijk monitoren. In vijf straten wordt voor en na de herinrichting geteld hoeveel auto's er rijden. Dick van der Klok vertegenwoordigt een deel van de bewoners van de Verlengde Maanderweg die zich uitdrukkelijk voor de fietsstraat hebben uitgesproken. Hij is teleurgesteld over het besluit van de wethouder. ,,Dit besluit is genomen uit pure emotie, gebaseerd op de commotie die er was uit de omliggende buurt. De wethouder durft het blijkbaar niet aan om toch te kiezen voor een fietsstraat. Het verloop van het proces begrijpen we niet. De wethouder is net een maand aan de slag en nu geeft hij als reden dat hij niet bij het hele proces is betrokken geweest en daarom dit besluit heeft genomen."

De straat zoals deze nu wordt ingericht vindt Van der Klok wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. ,,Brede fietsstroken zijn bewezen veiliger, dat zeker, maar het kan nog beter. Het plan voor de fietsstraat komt voort uit het Fietsplan dat de gemeente zelf heeft vastgesteld. We vinden het in breder perspectief voor Ede positief als het fietsgebruik wordt gestimuleerd en er mooie routes komen. Daarnaast heeft een fietsstraat duidelijk de uitstraling dat deze alleen is bedoeld voor bestemmingsverkeer. Nu rijdt er nog teveel verkeer door de wijk dat hier niet hoort. Onze straat verjongt, een fietsstraat biedt meer veiligheid voor omwonenden." Paul Hoogers, woordvoerder namens de tegenstanders is blij. ,,Een besluit gebaseerd op alle feiten die door ons zijn aangedragen. Deze wethouder kijkt verder naar wat het voor de rest van de wijk betekent."