• Mathilde van Ravensberg

Verlengde Maanderweg blijft tweerichtingsverkeer

EDE De gemeenteraad besloot donderdagavond dat de Verlengde Maanderweg in Ede tweerichtingsverkeer blijft. Na aanpak van de riolering zal de herinrichting er wel een zogenoemde fietsstraat van maken, hoewel autoverkeer uiteraard nog wel mogelijk blijft.

Het CDA wees erop, bij monde van fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans, dat het een logische hoofdfietsroute is, een belangrijke route naar het centrum en weer terug, plus een ontsluitingsweg van de wijken. De partij vroeg zich af of de aanpak niet gaat 'bijten' met de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Kerkweg, waar misschien nog een autotunnel gaat komen voor wijkverkeer.

TWEERICHTINGSVERKEER Wethouder Leon Meijer liet weten dat de herinrichting zal voldoen aan eisen van deze tijd én de wensen van de inwoners. ,,In juni 2017 werd er door inwoners aangekaart dat er te hard wordt gereden. Het moet beter en veiliger. Er kwam twee varianten: éénrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer. Zo'n 150 ingevulde formulieren gaven de zorgen aan. De Verlengde Maanderweg wordt dus niet afgesloten, waar inwoners onnodig ongerust over waren. Ook bij de keuze voor tweerichtingsverkeer blijft de hoeveelheid verkeer niet groot, of er nu een tunnel bij de spoorlijn komt of niet. Je wilt er sowieso geen doorgaande route, maar een ontsluitingsweg voor de buurt(en)."

SNELHEID De richtlijn van de wethouder is 2500 voertuigen per dag, terwijl de weg volgens Meijer best 4000 voertuigen per dag kan verwerken. De snelheid is dertig kilometer per uur. ,,We willen dat mensen daar veilig fietsen en dat auto's er veilig rijden. Bij de enquête bleek dat het gros kiest voor twee richtingen. Hoe dat eruit gaat zien hangt af van de keuzes die de bewoners maken bij de herinrichting. Of er bijvoorbeeld weer acht drempels komen. Als er toch meer verkeer door de straat zal rijden, kunnen we alsnog maatregelen nemen."

Op 9 april avond is er een avond voor bewoners over de Verlengde Maanderweg.