• Lex van Lieshout ANP

Verder herstel Edese woningmarkt

EDE Het herstel op de woningmarkt in Ede heeft zich in 2018, mede door de aanhoudende lage rente en de investeringsbereidheid van woningcorporaties en marktpartijen, verder doorgezet. In 2018 waren er in de nieuwbouw in totaal 1303 gerealiseerde woningen verspreid over Ede-Stad (1071) en over de dorpen (232).

Jan de Boer

De productie van 1303 woningen is vooral gerealiseerd binnen de projecten Kazerneterrein, Kernhem B, Enka, Reehorst, AZO terrein, Uitvindersbuurt en in de transformaties Rubensstraat en het Zuidplein in Ede-Stad. Naast deze projecten hebben ook een groot aantal (232) gereed gemelde woningen in de dorpen bijgedragen aan deze omvang, zoals de projecten Baron van Wassenaerpark in Bennekom, De Haverkamp in Lunteren en de woningbouw in Wekerom West.

AFSPRAKEN Het aantal gereed gemelde woningen ligt aanzienlijk hoger dan werd verwacht op basis van de regionale woningbouwafspraken, die eind 2017 zijn gemaakt. Daarbij kon Ede binnen een tienjaarstermijn tussen de 4.450 en 5.440 woningen ontwikkelen met nog eens 830 woningen extra voor de regio voor de overloop vanuit de Randstad. De mismatch tussen bouwproductie en dus aantoonbare woningbehoefte versus gemaakte woningbouwafspraken speelt in vrijwel alle gemeenten van FoodValley en is bekend bij de provincie De provincie Gelderland heeft laten weten om deze reden de regionale woningbouwafspraken in de loop van 2019 te willen herzien.

Voor het aandeel betaalbare huur en koop is 25 procent van de in 2018 gereed gemelde woningen gerealiseerd binnen de categorieën 'goedkope en betaalbare huur en betaalbare koop'. Van de 324 betaalbare woningen vallen er 314 woningen binnen het segment sociale huur (24%). Deze 314 woningen zijn door de corporatie- en de particuliere sector gerealiseerd. De transformaties zoals Rubensstraat en het Zuidplein (project 200+200) zijn door een marktpartij gerealiseerd, maar worden wel via Huiswaarts toegewezen.