• De nieuwe eerstejaars pabostudenten aan de CHE.

    CHE

Veel mannen bij lerarenopleiding CHE

EDE In het nieuwe academisch jaar, dat 1 september begon, zijn er maar liefst 42 jongens gestart aan de opleiding Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Met 31 procent mannen in het eerste jaar groeit het aandeel jongens in Ede. De afgelopen jaren lag het totaal procent mannen op de Pabo rond de 24 procent. In vergelijking met het landelijk gemiddelde, ongeveer 20 procent, studeren er aan de Pabo op de CHE een hoger percentage jongens.

Er staan relatief weinig meesters voor de klas, ,,terwijl jongens juist voorbeelden nodig hebben", aldus de CHE.