• Archief 'buurt Ede en Veldhuizen'

'Veel Edenaren weten niet dat zij een geërfde zijn'

EDE Op de derde donderdag in september kan het om 10.00 uur maar zo zijn dat de klokken van de oude kerk in Ede voor de laatste keer het begin van een vergadering van het bestuur van de Buurt 'Ede en Veldhuizen' aankondigen. De Buurt werkt aan een nieuwe toekomstvisie, in overleg met de geërfden.

Jan de Boer

De Buurt is een oude rechtsvorm en de voorloper van het latere gemeentebestuur. De Buurt 'Ede en Veldhuizen' is nog de enige bestaande en actieve buurt binnen de grenzen van de gemeente Ede en bezit nog altijd een perceel bos wat wordt beheerd voor alle geërfden. Alle inwoners van Ede, die wonen binnen de historische grenzen van de Buurt en in het bezit zijn van een woning op eigen grond of een bunder bouw- of weiland, zijn geërfden. Er is volgens Ruud Dijkman, buurtmeester van 'Ede en Veldhuizen', in de volksmond veel verwarring met de wijk Veldhuizen in Ede. ,,Het gebied van de buurt is een heel groot gebied, het loopt van Planken Wambuis tot de provinciale grens van Utrecht, in Veenendaal.

In 2017 zijn er volgens Dijkman een aantal in het oog springende zaken. ,,In Ede hebben we nu 350 jaar een buurtrichter. Jacob van Ommeren was de eerste buurtrichter in 1667. We proberen om het culturele erfgoed wat meer tot leven te brengen. Op dit moment is de buurtspraak in discussie. Historisch is dit altijd op de derde donderdag van september. Dat doen wij al langer dan Prinsjesdag. Als je een baan hebt, neem je geen vrij voor de buurtspraak. We willen de mensen er meer bij betrekken. En de buurtspraak bijvoorbeeld op donderdagavond houden."

WEBSITE ,,Vanaf de komende buurtspraakvergadering op donderdag 21 september gaat onze website de lucht in. Die website moet op alle vragen, die je over de buurt hebt, een antwoord geven. Als je bijvoorbeeld als scholier een scriptie wilt maken over de buurt, kun je op de website alle gegevens vinden. Je kunt daar alle buurtboeken lezen. Die zijn allemaal vanuit het oud-Nederlands omgezet naar het Nederlands van nu."

Vanaf 1596 beschikt 'Ede en Veldhuizen' nog over alle besluiten van de vergaderingen van de buurtspraak. ,,Tegenwoordig worden ze in het archief van het gemeentehuis bewaard. "

De Buurt 'Ede en Veldhuizen' stond dit jaar internationaal uitgebreid in de belangstelling. ,,In Utrecht was er een conferentie over organisaties die een gezamenlijk bezit hebben. Zo'n 800 wetenschappers kwamen naar Utrecht. Daarvan zijn er dertig naar Ede gekomen om te zien hoe dat vroeger ging. We hebben hen als 'Ede en Veldhuizen' ontvangen en vertelt hoe het vroeger in elkaar zat."

Tot 1902 vergaderde de Buurt in de oude kerk. ,,Gebruikelijk bij de Buurt is nog steeds dat er in de pauze een glaasje met brandewijn wordt gedronken. Rond het jaar 1900 vond het kerkbestuur dat er meerdere geschikte locaties waren om te vergaderen. Het liep vaak uit de hand. Er werd weleens teveel gedronken, daardoor wilde de kerkvoogdij het niet meer in de kerk hebben."

LASTIG TE BEPALEN Het buurtbestuur wil graag weten hoeveel geërfden er zijn. Veel Edenaren weten niet eens dat zij een geërfde zijn. ,,Het is lastig om dat te bepalen. Met name de grens in het Beatrixpark gaan we als bestuur vaststellen. Uit de historie kom je daar niet helemaal uit. We willen dat gewoon vastgelegd hebben. Als geërfde ben je ook mede-eigenaar van een stukje bos van ruim twee hectare tussen de Woutersweg en de Bartenweg. Uit de opbrengst van het hout wordt de buurtspraak betaald, want we krijgen geen subsidie. Dat zouden we wel graag willen om meer in de belangstelling te kunnen komen. Op een buurtspraak zou je dan ook sprekers kunnen uitnodigen, die wat de diepte ingaan."

Het verhaal van de buurt moet in de ogen van Ruud Dijkman gaan leven onder de geërfden. ,,Je zou kunnen denken dat als je een huis koopt in de buurt, de notaris zo iemand feliciteert met de woorden 'je bent ook geërfde geworden'. Je zou ook iemand iets kunnen meegeven in de vorm van een brochure. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Als je naar de geërfden toe wat meer wilt doen, zul je toch wat meer geld moeten hebben. Ede heeft eigenlijk niets ouds meer. Wat is er nog oud in Ede? Zelfs de Concordiamolen, hoe mooi ook, is niet oud meer. De Buurt is oud. Over de Buurt 'Ede en Veldhuizen' wordt al in het jaar 800 in het Kapittel in Utrecht, gesproken."