• De bouw van woningen en het dorpshuis in Otterlo is fors vertraagd.

    Archief BDUmedia

'Uitstel nieuwbouw ronduit desastreus voor Otterlo'

OTTERLO ,,Dat uitstel kunnen we als dorp niet gebruiken. Het is onacceptabel.'' Zo reageert voorzitter Evert Groeneveld van Otterlo's Belang op het nieuws dat de plannen voor de bouw van nieuwe woningen en een nieuwe accommodatie ter vervanging van het huidige dorpshuis en de SERO-sportzaal zeker twee tot drie jaar vertraging oplopen. En voordat die plannen dan gerealiseerd zijn, gaat dan nog een aantal jaren duren. Met die boodschap kwam het Edese college van b. en w. vorige week naar buiten. De nieuwbouw staat gepland op het voormalige voetbalveld aan de Weversteeg.

De plannen worden doorkruist door een uitspraak van het Europese Hof dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat Nederland hanteert nogal wat gebreken vertoont. Half februari buigt de Raad van State zich over de mogelijke consequenties. Naar verwachting komt daar in april of mei duidelijkheid over. Gevolg van een en ander is dat de provincie Gelderland geen vergunning voor de Otterlose plannen zal afgeven op grond van de Wet Natuurbeheer.

,,Het nieuws kwam vorige week voor ons niet als een verrassing, maar het was wel veel negatiever dan verwacht. Het lijkt erop dat er voorlopig geen enkele ontwikkeling kan plaatsvinden. Er zijn geen alternatieven voorhanden. Dat betekent blijkbaar ook dat de door ons aangedragen alternatieve locaties op korte termijn niet haalbaar zijn,'' aldus voorzitter Groeneveld.

Hij benadrukt dat nieuwbouw noodzaak is, zeker voor jonge gezinnen. ,,Er moeten op heel korte termijn woningen komen. Als dat niet gebeurt, gaat het onherroepelijk ten koste van de toekomst van Otterlo. Komt er geen verjonging dan heeft dat consequenties voor de toekomst van de school, van de verenigingen en ook voor de middenstand. Nieuwbouw is al veel te lang uitgebleven.''

Wat Groeneveld het meest steekt is dat een en ander in zijn ogen met name het gevolg is van bezwaren die vanuit het dorp zelf zijn ingediend. ,,De plannen voor nieuwbouw op de voetbalvelden zaten in de pijplijn. Eindelijk hadden we het voor elkaar. Dat is nu om zeep geholpen door een klein groepje mensen, dat andere belangen heeft. Dat vind ik echt heel jammer. Anders waren we die hele PAS-discussie voor geweest.''

Ondanks alles houdt de OB-voorzitter toch hoop dat er uiteindelijk een oplossing komt. ,,Er zijn prima contacten met de gemeente en ook de Edese politiek begrijpt het heel goed. We zijn in overleg. Maar we komen alleen verder als alle partijen zich constructief opstellen en bereid zijn concessies te doen. Als dat niet lukt, is dit ronduit desastreus voor Otterlo.''