• Gerhard Starke
  • Gerhard Starke
  • Gerhard Starke
  • Martijn Bergman

'Uitslag peiling bevestigt limiet 100 vluchtelingen AZC Otterlo'

OTTERLO In Otterlo is gemiddeld genomen draagvlak voor een asielzoekerscentrum (AZC) met maximaal honderd vluchtelingen. Dat blijkt volgens de Stuurgroep AZC Otterlo's Belang uit een peiling die dinsdag in het dorp werd gehouden. Het braakliggende vakantiepark De Lindehof in Otterlo is één van de vijf locaties in de gemeente Ede die in beeld is voor een AZC.

Om precies te zijn 939 inwoners van 18 jaar of ouder brachten in dorpshuis De Aanloop hun stem uit. Van hen lieten er 452 (48 procent) weten liever helemaal geen vluchtelingen te willen huisvesten. Daarentegen kozen 183 Otterloërs (19 procent) voor maximaal 50 vluchtelingen en 243 dorpsgenoten (26 procent) voor maximaal 100, samen goed voor 45 procent.

Verder stemden 23 mensen voor opvang van maximaal 150 vluchtelingen en eveneens 23 voor maximaal 200, samen 5 procent. De opties maximaal 250 en maximaal 300 vluchtelingen werden respetievelijk 10 en 5 keer aangekruist (samen 1,5 procent).

BEVESTIGING ,,Vanaf het begin dat De Lindehof in beeld was, heeft Otterlo aangegeven maximaal honderd vluchtelingen te willen opvangen'', reageerde woordvoerder Hennie Meijer namens de stuurgroep. ,,De uitslag van deze peiling is daarvan opnieuw een bevestiging. De uitslag geven wij mee aan onderzoeksbureau Arcadis, dat een locatie-analyse maakt.'' De uitslag gaat ook naar burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

VIJF LOCATIES De gemeenteraad van Ede heeft eerder besloten dat Ede minimaal 600 en maximaal 1.400 asielzoekers gaat opvangen, verdeeld over verschillende kleinschalige asielzoekerscentra. Dit geldt voor een periode van vijf jaar. Naast De Lindehof in Otterlo zijn hiervoor nog vier plekken in beeld: een gebouw van sociale werkvoorziening Permar aan het Horaplantsoen, voormalig zorgcentrum De Klinkenberg aan de Van Heutszlaan, campingterrein De Braamhorst aan de Zonneoordlaan (alledrie in Ede) en vakantiepark De Goudsberg in Lunteren.

Arcadis onderzoekt momenteel in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gevolgen van een AZC op genoemde vijf locaties. Het bureau kijkt onder meer naar het aantal opvangplekken per locatie, (sociale) veiligheid en aanwezigheid van voorzieningen. De uitkomsten daarvan wegen mee in de besluitvorming.

De gemeenteraad neemt volgens plan in april dit jaar een definitief besluit over de locaties en de vormen van opvang in de gemeente Ede.

Label:

Vluchtelingen