'Uitgebrande villa aan Stationsweg moet behouden blijven'

EDE Na jaren van leegstand en oneigenlijke bewoning dreigt de door een grote brand deels verwoestte villa Richmond aan de Stationsweg 102 verder te verloederen. ,,Wij vragen u om uw invloed aan te wenden opdat de eigenaar van Richmond het pand zodanig herstelt, dat het de status van gemeentelijk monument weer eer aan doet", schrijft Gerard Hendriks, secretaris Vereniging Oud Ede, aan het Edese gemeentebestuur.

Jan de Boer

Het pand staat al geruime tijd leeg of werd bewoond als kraakpand of als anti-kraak. De Vereniging Oud Ede zou sloop buitengewoon betreuren; ook als blijkt dat de status van gemeentelijk monument kennelijk te niet kan worden gedaan door verwaarlozing en brand. ,,Veel mensen uit onze gemeente hebben nog herinneringen aan de fraaie wachtkamer van oogarts Van de Drift; voor minder mensen is bekend dat het indertijd als woonhuis heeft gediend voor zowel burgemeester Op ten Noort als burgemeester Creutz."

De Vereniging Oud Ede voelt zich zeer betrokken bij het instandhouden van voor Ede karakteristieke panden. Met instemming citeert de vereniging uit de concept Stadsvisie 2030. ,,Ede heeft veel van haar herkenbaarheid verloren in de afgelopen decennia door het onvoldoende waarderen en respecteren van haar erfgoed. Daarom koesteren we wat er nog is. We zetten in op behoud van erfgoed door bescherming en ontwikkeling waarbij waardevolle karakteristieken de inspiratiebron zijn voor toekomstige ruimtelijke inrichting."

BEELDBEPALENDOok Bert Bos, voorzitter de Verenging Van Eigenaren (VVE) van Parkappartementen Rozenburg Stationsweg Ede, doet bij de gemeente Ede een pleidooi om de villa Richmond te behouden. ,,Er is sprake van veel brand- en waterschade, maar gelukkig staat het pand er nog. Het betreft een beeldbepalend bouwwerk en draagt bij aan de allure van de Stationsweg. Daarom is het dan ook opgenomen in de lijst met gemeentelijke monumenten."

Bos stelt het op prijs te vinden dat het gemeentebestuur een dergelijke lijst heeft vastgesteld. ,,Voor een gemeente van meer dan 100.000 inwoners heeft Ede niet zoveel beeldbepalende elementen en is het dus van groot belang dat de elementen uit de lijst zoveel mogelijk behouden blijven", vindt hij.

De VVE heeft geconstateerd dat de eigenaar of eigenaren het monument zodanig heeft of hebben beheerd dat de monumentale waarde dreigde verloren te gaan. ,,Ook heeft de eigenaar of hebben de eigenaren het monument laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het werd ontsierd en in gevaar werd gebracht. Met ons zijn ook andere omwonenden bezorgd over het teloor gaan van de statuur van de architectuur aan de Stationsweg; een belangrijk deel van het erfgoed van Ede."

Als de eigenaar of de eigenaren zal of zullen bepleiten dat afbreken en nieuwbouw realiseren, met welke bestemming dan ook, economisch de beste oplossing zal zijn, is dit nog maar de vraag, aldus Bos. ,,Bovenal geldt het monumentenbelang. Het gemeentebestuur moet alles wat in haar vermogen ligt inzetten voor het behoud van dit gemeentelijk monument."