• Het beoogde gebouw aan het Kuiperplein, voorheen in gebruik als repetitiezaal van De Harmonie en als jongerencentrum (Perron 31 en Peptalk).

    Freek Wolff

Twee ton voor Centrum voor Popcultuur

EDE De Edese gemeenteraad heeft er mee ingestemd om eenmalig twee ton euro beschikbaar te stellen voor het verbouwen van Kuiperplein 31, het Centrum voor Popcultuur.

Het Centrum voor Popcultuur moet een laagdrempelige voorziening voor jongeren worden. Het huidige gebouw is slecht toegankelijk voor minder validen. In een breed gesteunde motie (met uitzondering van de SGP) droeg de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op nadrukkelijk en op korte termijn te onderzoeken hoe het pand aangepast moet gaan worden en aan te geven welk bedrag daarmee gemoeid is.

De initiatiefnemers van hert centrum zijn blij met de beslissing van de gemeenteraad. ,,Het project waar wij al ruim 6 jaar mee bezig zijn gaat er nu dus eindelijk komen. Na het besluit hebben wij met een groep mensen geproost op deze uitkomst. Wij danken iedereen voor de steun de afgelopen jaren en zullen zeker nog een beroep op jullie doen na of tijdens de verbouwing van ons nieuwe pand aan het Kuiperplein 31."