• Jan de Boer

Toren Oude Kerk Ede in de steigers

EDE De toren van de Oude Kerk staat gedeeltelijk in de steigers. Restaurateurs gaan tot begin januari 2018 aan de slag om de toren op te knappen. Tijdens een inspectie bleek een tijdje geleden dat de toren, eigendom van de gemeente Ede, er slechter aan toe is als men had gedacht. Daarom heeft Ede besloten vervroegd onderhoud te plegen aan de toren van de Oude Kerk.

Jan de Boer

Het ongemak aan de kerktoren is niet zo groot als in omliggende gemeenten als Rhenen en Arnhem waar miljoenen euro's zijn gemoeid bij de restauratie van de kerktorens. De kosten aan de restauratie van de Edese kerktoren bedragen bijna € 200.000,-. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de toren een fors, met secundair verwerkte tufsteen bekleed bouwwerk, van drie geledingen, waarvan de bovenste twee in ieder gevelvlak twee slanke spitsboog nissen met traceringen bezitten. ,,In de zeventiende eeuw of in 1765 (jaartal in korbeel onder de spits) verkreeg de toren een merkwaardige afsluiting, bestaande uit een boogfries, waarboven een reeks spitsboog nissen met vorktraceringen en, boven de waterlijst, een borstwering met blinde rondboog nissen."

De renovatiebeurt moet voorkomen dat er stenen naar beneden vallen op kerkgangers en het winkelend publiek dat langs de kerk loopt. Zo moet volgens woordvoerder Pim Nusselder van de gemeente Ede het voegwerk op de plaatsen waar het slecht is worden hersteld. „Er worden ook metalen en houten ornamenten geschilderd. Stenen die los zitten en nu nog provisorisch zijn vastgezet worden hersteld. We hopen tijdig te kunnen ingrijpen om niet over een paar jaar een ingrijpende restauratie te hoeven doen."

Voor de komende vorstperiode moet de restauratie rond zijn. ,,Dat is ook meteen de druk die er achter zit. Met de planning om begin januari klaar te zijn, zal er alleen in oktober en november stof overlast zijn. Dat is er niet als de mensen in het centrum kerstinkopen gaan doen. Ook om de steigers heen komen matten om de overlast van stof zo veel mogelijk te beperken."