• Ernst-Jan Brouwer
  • Ernst-Jan Brouwer

Topsportarts Vergouwen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

EDE Peter Vergouwen (71 jaar, Arnhem) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester René Verhulst van Ede heeft hem vrijdag de versierselen opgespeld die horen bij deze bijzondere Koninklijke onderscheiding. De onderscheiding is uitgereikt tijdens de officiële opening van de nieuwe multidisciplinaire sportkliniek in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 

Peter Vergouwen was mede-initiatiefnemer van dit High Performance Medical Center. Het Center biedt onderdak aan topsportartsen, sportorthopeden, sportradiologen alsmede aan specialisten die geconsulteerd worden bij sportblessures. Het doel is om optimale zorg te bieden aan (top) sporters. Eén loket met triage voor zorg op maat en een goed georganiseerd zorgproces.

TOPSPORTERS Al decennia lang is Vergouwen een van de meest gerenommeerde topsportartsen van de wereld. Vanuit zijn expertise was hij oprichter en hoofd van de afdeling Topsportgeneeskunde binnen het UMC Utrecht en was hij sportarts bij de afdeling Sportgeneeskunde van het NOC*NSF. Sinds 2002 is hij verbonden aan het Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede waar hij (Top)sportgeneeskunde verder heeft ontwikkeld. Sporters vanuit de hele wereld en vanuit verschillende sportdisciplines weten de weg te vinden naar Peter Vergouwen. Talloze Olympisch-, Wereld- en Europees kampioenen stond hij terzijde.

THEORIE EN PRAKTIJK Peter Vergouwen wordt geroemd om zijn baanbrekend werk op het gebied van diagnostiek in de topsport. ,,Met een niet aflatende energie reisde hij over de hele wereld om topsporters bij te staan. En om te kijken naar de bewegende sporter om zodoende meer inzicht te krijgen in de trainingsleer, de motoriek, belasting en belastbaarheid, mechanica en gedrag. Hij verbond de theorie met de praktijk'', aldus de gemeente Ede in een persbericht. ,,Op basis van deze kennis ontwikkelde hij protocollen en zienswijzen in de behandeling van atleten. Zonder deze buitengewone topsportarts had menig sporter niet op het hoogste podium gestaan.''