• Julianastraat Lunteren.

  Freek Wolff
 • Zaal Westhoffhuis was maandag goed gevuld.

  Freek Wolff
 • Hertenlaan, eenrichtingsverkeer in noordelijke richting naar de Postweg.

  Freek Wolff
 • Dorpsraad Lunteren met rechts voorzitter Auke Ozinga.

  Freek Wolff
 • Oranjestraat

  Freek Wolff
 • Westelijke Parallelweg.

  Freek Wolff
 • Publiek in de Rabozaal.

  Freek Wolff

'Toename verkeer Julianastraat Lunteren niet extreem'

LUNTEREN Sinds de noordkant van de Julianastraat in Lunteren (als proef) tweerichtingsverkeer werd, is de toename van verkeer op dit korte traject niet bijzonder toegenomen.

Die conclusie kwam op tafel tijdens de openbare dorpsraadvergadering die maandag werd gehouden in het Westhoffhuis. 'Er is geen extra doorgaand verkeer, zelfs wat minder', luidt de conclusie van het onderzoek.

In de week van 16 tot en met 22 juni voerde de gemeente tellingen uit op cruciale plekken om te kijken naar de intensiteit van de verkeerscirculatie in het dorp. De verkeersaantallen blijven binnen de randvoorwaarden, want door de Julianastraat rijden in de nieuwe situatie gemiddeld 1400 motorvoertuigen per etmaal, terwijl de maximaal wenselijk hoeveelheid is gesteld op 3000 auto's per dag.

,,We hadden ongeveer op zo'n 2000 voertuigen gerekend", verklaarde de verkeersonderzoeker van de gemeente. ,,Maar dat het zelfs fors minder uitpakte, kan ook een nawee-effect zijn van het feit dat de Postweg door werkzaamheden een tijd gesloten was en sinds kort weer open is."

Er zijn nu wel problemen met passeren ontstaan op het bewuste stukje op de Julianastraat tussen de Postweg en de Reeënlaan. Daarom zijn  er schilden aan de rand geplaatst, zodat automobilisten niet uitwijken over het troittoir. ,,Het liefst zou ik de Julianastraat helemaal éénrichtingsverkeer zien worden, maar ik vrees dat men dan nog sneller gaat rijden", aldus aanwonende Andries van den Top. Het zuidelijke deel van deze straat was en is al eenrichtingsverkeer richting Klomperweg.

Ook in de Hertenlaan werd als proef een aanpassing gedaan, waarbij het eenrichtingsverkeer werd omgedraaid. Het verkeer mag nu vanaf de Reeënlaan alleen richting Postweg (nu 800 auto's per dag) en niet meer andersom. Door de gewijzigde situatie rijden hier nu dagelijks nog wel 200 automobilisten illegaal tegen het verkeer in.

Het doel van deze maatregelen aan de westzijde van de Dorpsstraat is ook om de hoeveelheid autoverkeer evenwichtiger over de wegen van het dorp te verdelen. Want sinds de herinrichting van de Dorpsstraat en de afsluiting voor autoverkeer, zijn er klachten over drukte in de straten aan de oostkant van de dorpsader.

De metingen tonen aan dat - na de aanpassingen in de Julianastraat en de Hertenlaan - dat het verkeer in de Oranjestraat verminderd is van 2300 stuks naar 1700 auto's. Een zelfde tendens is waarneembaar in de Westelijke Parallelweg (1600 naar 1300) en in de Spoorstraat (2500 naar 1600).

Een werkgroep neemt sinds enkele jaren de ontstane verkeerssituatie onder de loep. De leden kunnen met suggesties komen, op voorwaarde dat er geen fysieke aanpassingen meer worden gedaan aan de wegen. Dorpsraadvoorzitter Auke Ozinga liet weten dat de werkgroep met de meetresultaten onder de arm nu zal overleggen met een verkeersdeskundige van de gemeente.

Ariën ter Rahé, voorzitter van de Algemene Middenstandvereniging Lunteren, benadrukte nog maar eens dat 94 procent van de ondernemers content is met de rigoureuze maatregel die jaren geleden werd genomen om autoverkeer uit de Dorpsstraat te weren. ,,Open!", reageerde toch nog iemand uit een dissidente splintergroep, in de zaal die goed gevuld was met belangstellenden. Een ander trok de professionaliteit en de gang van zaken bij de Dorpsraad in twijfel en was een bron van agitatie.