• Theo Beumer

Toch subsidie voor Vlegeldag

BENNEKOM Het bezwaarschrift van Stichting Vlegeldag Bennekom tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag is door burgemeester en wethouders van Ede toegekend. De stichting krijgt nu alsnog een subsidie van 2500 euro voor het Bennekomse evenement op de woensdag tijdens de Heideweek.

Stichting Vlegeldag Bennekom vindt het onterecht dat Stichting Heideweek wel subsidie ontvangt voor de organisatie van de Heideweek maar zij niet. Daarbij werd erop gewezen dat de Vlegeldag plaatsvindt tijdens de Heideweek en vergelijkbare bezoekersaantallen trekt als een dag van de Heideweek.

Omdat er geen subsidieregeling voor evenementen is waarin helder is omschreven waarom de Heideweek wel in aanmerking komt voor subsidie en de Vlegeldag niet, krijgt de Vlegeldag nu ook een subsidie.