• Foto: Henny Jansen/BDU

Tegenvaller van half miljoen bij herstel toren Oude Kerk

EDE De gemeente Ede heeft een tegenvaller van 515.000 euro exclusief BTW bij de herstelwerkzaamheden aan de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede. Voor de extra kosten is geen dekking aanwezig. Parallel aan de herstelwerkzaamheden gaat Ede het gesprek aan met de provincie Gelderland voor een aanvullende subsidieaanvraag van maximaal zestig procent.

Het voegwerk van de kerktoren was dringend aan onderhoud toe. Om het werk goed uit te kunnen voeren is de toren ruim een maand gelegen in de bouwsteigers gezet. Na de start van de werkzaamheden zijn er nieuwe gebreken aan de kwaliteit van het metselwerk van de gevels geconstateerd. De gebreken komen nu pas naar voren omdat dit alleen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kon worden geconstateerd.

EXTRA WERK De gebreken gaan voor de nabije toekomst een gevaar opleveren voor de directe omgeving als de extra benodigde herstelwerkzaamheden niet worden uitgevoerd. Omdat de toren nu in de bouwsteiger staat heeft Ede besloten om het meerwerk nu uit te voeren en hiermee gevaar voor de omgeving te voorkomen. Dit betekent voor de planning van het werk dat deze door zal lopen tot de zomer van 2018.

Na de constatering van de mankementen door de aannemer en de directievoerder is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op de hoogte gesteld. Voor dit moment is vastgesteld dat de noodzaak van de uitvoering van het extra werk niet bij de uitgevoerde inspecties was te voorzien, omdat bij het opstellen van inspecties maar deels voegwerk wordt verwijderd om overige kwaliteiten van het gevelwerk te kunnen beoordelen.

Pas na het verwijderen van grote delen van het bestaande voegwerk is duidelijk geworden wat de kwaliteiten zijn van het metselwerk. Het meerwerk raakt met name de locaties in het gevelwerk waar in de jaren zeventig restauratiewerk is uitgevoerd. Het restauratiewerk is in de jaren zeventig in opdracht van Ede en onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gedaan.