• Ben Plate met de AED bij zijn woning.

    Danny van Zeggelaar

Stichting voor AED's in Ede

EDE De gemeente Ede is een nieuwe stichting rijker: de Stichting AED Gemeente Ede. Initiatiefnemer Ben Plate uit Ede-Zuid wil met de stichting de automatische externe defibrillatoren in de gemeente Ede beheren, onderhouden en in stand houden.

Danny van Zeggelaar

De afgelopen jaren heeft Ben Plate via de 'wijkwaardecheques' van Ede Doet, die geregeld zijn uitgedeeld, zo'n 30.000 euro opgehaald voor het kunnen financieren van verschillende AED's in Ede-Zuid. Inmiddels zijn er negen aangeschaft voor heel Ede-Zuid. Dat lijkt veel, maar schijn bedriegt. ,,Het is krap aan", zegt Plate. ,,De AED die ik naast mijn huis heb hangen is in anderhalf jaar tijd al twaalf keer opgepiept door de meldkamer. En we hebben pas twee keer gehad dat we eerder waren dan de hulpdiensten." De AED's hangen in verschillende delen in Ede-Zuid, van de A12 tot aan de Reehorst. Voor de acties van Plate waren er nog helemaal geen 'vrije' AED's in Ede-Zuid.

ONDERHOUD Met de nieuwe stichting wil Plate de AED's die er in de gemeente Ede zijn beheren, onderhouden, in stand houden en vervangen. ,,Je bent niet alleen klaar met het plaatsen van dat apparaat. Na zeven jaar moet er een nieuwe batterij in à 300 euro, elk jaar is onderhoud nodig, na tien jaar moet er een nieuwe komen. Als ik twintig AED's als stichting beheer, dan ben ik in tien jaar 50.000 euro kwijt."

OVERLEVING En dat terwijl het belang van een AED natuurlijk evident is. Door reanimatie én het gebruik van een AED binnen zes minuten kan de overlevingskans bij een hartstilstand vergroot worden tot wel 50 procent, zegt de Hartstichting. Lang niet alle AED's zijn echter openbaar toegankelijk. Als de school, de supermarkt of het buurthuis dicht is en de AED hangt binnen, dan is 'ie niet te gebruiken.

BEDRIJVEN Plate wil er met zijn stichting daarom voor zorgen dat het beheer en vervangen van al die AED's betaalbaar blijft. ,,We gaan alle bedrijven in de gemeente Ede aanschrijven met de vraag of ze lid willen worden van de 'Club van 100' van onze stichting", zegt hij. ,,Met daarbij de vraag of ze ons willen sponsoren voor honderd euro per jaar." Hij hoopt dan ook op de ANBI-status van de Belastingdienst, waardoor een gift aan de nieuwe stichting aftrekbaar is van de belasting.

Uiteindelijk wil Plate ook dat andere AED's binnen de gemeente Ede in de nieuwe stichting ondergebracht kunnen worden. ,,Daar staat dan wel tegenover dat mensen zelf een sponsor voor 100 euro per jaar moeten meenemen", vertelt Plate. ,,Dan doen wij het beheer, het onderhoud, de instandhouding en de vervanging. En met 100 euro per jaar red je 't eigenlijk niet. Een nieuwe AED kost eens in de tien jaar al zo'n 1400 euro."

ONTZETTEND DRUK Binnenkort komt de website van de Stichting AED Gemeente Ede online. ,,We willen zoveel mogelijk AED's in de stichting krijgen", zegt Plate. ,,Zodat we ook het beheer daarvan kunnen doen. Anders zullen eigenaren dat zelf moeten doen. Maar onderhoud is ontzettend belangrijk: zonder onderhoud zijn ze niet meer openbaar actief." De negen die Plate zelf heeft opgehangen, breidt hij overigens niet meer uit. ,,Ik ben al zo ontzettend druk met deze stichting."

Weet jij hoe je moet reanimeren? Bekijk deze instructievideo van het Rode Kruis.