• Jan de Boer

Sterke daling winkeldiefstallen in Ede

EDE Het aantal winkeldiefstallen is in 2018 sterk gedaald in de gemeente Ede. Dat staat in een aan de gemeenteraad gerichte memo. Zowel in Ede, Bennekom als in Lunteren is een daling van het aantal winkeldiefstallen te zien. ,,Niet helemaal helder is waardoor deze daling zo sterk is. Een mogelijke verklaring hiervoor is de samenwerking met de winkeliers en de voorlichting die hierover is."

Jan de Boer

In 2018 vonden er 436 HIC-misdrijven, waaronder diefstal/inbraak in woningen, straatroven en overvallen vallen, plaats. In 2017 waren dat er 423. Een lichte toename van drie procent. ,,Dit is toe te schrijven aan de stijging van het aantal woninginbraken in het laatste kwartaal van het jaar. Eind 2018 is fors ingezet op het aanhouden van een lokale veelpleger die verantwoordelijk was voor een stijging van het aantal in Ede zelf. Dit heeft geleid tot een succes en de verwachting is dan ook dat deze stijging in het laatste kwartaal niet zal doorzetten," aldus het college van burgemeester en wethouders inde memo.
Het aantal geweldsmisdrijven binnen de gemeente Ede is toegenomen van 332 misdrijven in 2017 naar 365 in 2018. De toename komt voornamelijk voort uit een toename van het mishandelingen in Ede Stad. Hier is het aantal mishandelingen toegenomen van 159 in 2017 naar 191 in 2018. De meeste  geweldsmisdrijven vinden plaats op en rondom het uitgaansgebied van Ede.

Het aantal overlastincidenten met een verward/ overspannen persoon is in 2018 gedaald in vergelijking met 2017. In 2017 waren dat 701 incidenten, in 2018 657 incidenten. ,,Dit is een positieve trend, omdat de landelijke trend niet een dergelijke grote daling laat zien". Het totaal aantal verkeersongevallen is in 2018 ten opzichte van 2017 licht toegenomen. Daar waar in 2017 er 1.087 incidenten waren, is dit aantal in 2018 uitgekomen op 1.105 incidenten. ,,Deze toename is toe te schrijven aan de stijging van het aantal verkeersongevallen, waarbij men doorrijdt na het ongeval".