• Foto: Samira Uddin/BDU

Stemmen staakten voor plan om denktank in te stellen

EDE De gemeenteraad kon het er donderdagavond niet over eens worden of er een denktank ingesteld moet worden, om burgers meer te betrekken bij de politiek. Tijdens de politieke dag op donderdag 17 maart staakten de stemmen met zeventien tegen zeventien over een amendement om zo'n denktank in te stellen. Dit amendement kwam van GroenLinks/Progressief Ede en de PvdA. Vlak daarvoor had de gemeenteraad een amendement van GemeenteBelangen, VVD en BurgerBelangen om geen denktank in te stellen met negentien tegen vijftien stemmen verworpen.

In één van de komende vergaderingen van de gemeenteraad zal er nogmaals gestemd moeten worden over het amendement van GroenLinks/Progressief Ede en de PvdA, waar GroenLinks/Progressief Ede, PvdA, ChristenUnie en CDA voor stemmen. Staken de stemmen weer, dan wordt het amendement geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming gebeurde naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer 'Burgers betrekken in Ede papier versus praktijk'. De rekenkamer spoort de gemeenteraad in haar rapport aan om proactief kaders te stellen ten aanzien van de uitgangspunten, doestellingen, evaluatie en bijsturing. Ook beveelt de rekenkamer aan een zogenaamde denktank in te stelen. Daarover wordt dus verschillend gedacht binnen de Edese gemeenteraad.