• Archief BDUmedia

Stedennetwerk G32 gaat door als G40

EDE Het Stedennetwerk G32, waarvan ook Ede deel uitmaakt, gaat door onder de naam Stedennetwerk G40. De afgelopen jaren was het aantal leden al gegroeid tot 38 grote steden. Met de aansluiting van Assen en Hilversum per 1 januari 2018 is het moment gekomen om de naam te veranderen in G40. De nieuwe naam is donderdag 15 februari 2018 tijdens de netwerkdag van de G40 in Schiedam onthuld. Het nieuwe websiteadres is www.g40stedennetwerk.nl. De G40-steden hebben samen ongeveer vijf miljoen inwoners.

Wethouder Willemien Vreugdenhil is voorzitter van de pijler Economie & Werk binnen de G40: ,,Het is belangrijk om kennis uit te wisselen met andere steden. We hebben vaak te maken met dezelfde problemen en moeten niet overal zelf het wiel gaan uitvinden. Dat helpt overigens niet alleen de stad Ede maar ook het Edese buitengebied. De problematiek met permanente bewoning op vakantieparken bijvoorbeeld moeten we niet alleen op de Veluwe, maar samen met andere steden aanpakken.''

Het belangrijkste doel van de G40 is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Elke pijler heeft een werkprogramma. Daarnaast heeft de G40 ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk.

De G40 werkt op veel terreinen samen met andere organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.

,,We staan in Nederland aan de vooravond van ingrijpende veranderingen die alle inwoners van onze steden zullen raken'', aldus Ferd Crone, voorzitter G40 en burgemeester van Leeuwarden. ,,Denk aan de klimaatadaptie, de energietransitie, diverse ontwikkelingen in het sociaal domein en stimulering van het ondernemerschap. Al met al komt er nóg meer op het bord van de steden te liggen, maar dat biedt ook enorme uitdagingen. Dan is het goed dat de grote steden samenwerken binnen een krachtige G40.''