• Petra Oosterveld
  • Petra Oosterveld

Stadsvarkensboer in Ede van start

EDE Binnenkort is het mogelijk in Ede varkens te zien lopen in het Veldhuizerbos. Vier wolvarkens, met krullen, komen het verhaal vertellen waar voedsel vandaan komt. Deze traag groeiende en van oorsprong Hongaarse varkens worden na anderhalf jaar geslacht voor consumptie.

,,Varkens lenen zich bij uitstek voor het doel om aandacht te vragen voor voedsel. De dieren zijn aanhankelijk, je maakt er makkelijk contact mee, zijn intelligent en aantrekkelijk om te zien. De confrontatie met de slacht zal daardoor niet voor iedereen makkelijk zijn. Zo word je je bewust van de kwaliteit en waarde van je eigen voedsel en dat is het verhaal dat deze varkens in Ede komen vertellen", aldus de de Stichting Stadsvarkens.

Omdat de varkens een eigen plaats in de stad krijgen zijn het echte stadsvarkens.Bewoners kunnen door het perceel met varkens wandelen. Het voer en het strooisel komt van reststromen uit de (stedelijke) omgeving en de verzorging komt in handen van vrijwillige hulpboeren die volgens schema één of twee dagen in de week het voeren van de varkens op zich nemen.

Ede als Foodgemeente wil ook inwoners deelgenoot van 'food' laten zijn. Het project gaat daarom verder en organiseert met wisselende partners ieder seizoen activiteiten en feesten gericht op Food zoals welkomstfeest, slachtfeest, korte ketenfeest, duurzaamheid, landbouwexcursies, spelen, knuffelen of modderen samen met de varkens, een fotowedstrijd, enzovoort.

Stichting Stadsvarkens in oprichting geeft tijdens een informatieavond al haar geheimen prijs. Je kunt dan horen wat er gaat gebeuren, je kunt mee praten en je zelfs opgeven als hulpboer. De avond start om 19.30 uur op maandag 14 maart 2016 in het clubgebouw van voetbalvereniging Blauw Geel '55, Peppelensteeg 5 in Ede. Aanmelden kan via de mail: stadsvarkens@gmail.com.