• Dick Kraay en Wim de Rek met een impressie van de nieuwe sporthal.

    Danny van Zeggelaar

Sporthal voor 'Reehorstclubs'

EDE Handbalvereniging HV Reehorst en korfbalvereniging CKV Reehorst '45 hebben er een flinke tijd op moeten wachten: een eigen, nieuwe sporthal. Maar nu lijkt er goed nieuws aan te komen, in de vorm van een garantstelling van de gemeente Ede. Daardoor kunnen de clubs waarschijnlijk hun eigen sporthal gaan bouwen.

Danny van Zeggelaar

De twee verenigingen speelden tot voor kort in sporthal De Reehorst, maar die is inmiddels buiten gebruik. De kantine is weg en er zijn geen faciliteiten meer om te sporten. Vervelend voor de vaste gebruikers, waaronder CKV Reehorst '45 en HV Reehorst. Zij moeten komend seizoen elders spelen, zoals in 't Riet en De Peppel.

TOPSPORTHAL Een eigen sporthal kwam al snel in beeld, toen ook bleek dat de beide clubs niet terecht konden in de gloednieuwe topsporthal, de Cees van der Knaaphal, aan de Zandlaan. ,,We hebben veel uren nodig in de periode oktober tot half maart", vertelt Dick Kraaij van CKV Reehorst. ,,Daarna gaan we weer naar buiten. En dat is lastig voor Sportservice." De plannen daarvoor werden een paar jaar geleden gemaakt. Het wachten was echter op een garantstelling van de gemeente Ede.

WAARBORGFONDS Kraaij: ,,Verenigingen kunnen geen cent lenen van de bank. Maar er is een stichting, de Stichting Waarborgfonds Sport, die dan voor de helft van het geld garant staat. Met als voorwaarde dat de gemeente óók voor de helft garant staat." Dat besluit bleef lang uit, vertelt Wim de Rek van HV Reehorst. ,,We hadden alles doorgesproken, maar toen we bij de vorige wethouder kwamen zei hij nee. Terwijl we al jaren met ambtenaren bezig waren. We waren verbijsterd dat de wethouder 'het niet nodig vond'."

HULP Hulp kwam er vanuit de gemeenteraad. Vrijwel alle partijen stonden positief tegenover de plannen van de twee sportverenigingen, die bij de partijen op bezoek gingen en een presentatie gaven in de raad. ,,Iedereen vond dat het besluit van de wethouder moest worden heroverwogen", zegt De Rek. ,,En dat is gebeurd. Het college heeft nu besloten, en vanavond (donderdag) komt het in de raad. We zien dat met groot vertrouwen tegemoet."

Wel liep het het hele project door de 'nee' van de wethouder behoorlijke vertraging én kostenstijging op. ,,Concreet betekent dit nu dat we nu pas kunnen werken aan de uitwerking van de bouwplannen", vertelt De Rek. ,,Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Het is nu onbebouwd gebied en het wordt bebouwd gebied."

NIEUWE HAL De nieuwe sporthal komt op het korfbalcomplex bij de schaats- en ijsbaan te staan en wordt tegen de al aanwezige korfbalkleedkamers gebouwd. ,,Het wordt een no-nonsens sporthal waar alles in zit wat we nodig hebben", vertelt Kraaij. ,,Een korfbalveld, een handbalveld, belijning voor volleybal, badminton en zaalvoetbal. En ook tribunes." Naar verwachting wordt de hal alleen voor sport gebruikt en dus niet voor scholen of dergelijke. Wel verwachten de clubs een behoorlijke bezetting, ook omdat andere clubs al interesse hebben getoond in het gebruik van de nieuwe hal.

De clubs hopen in het seizoen 2019-2020 van hun eigen hal gebruik te kunnen maken. De bouw start, met een beetje geluk, begin volgend jaar.