• Koen Suyk

Spoedaanvraag uitbreiding Al Amana afgewezen

EDE De gemeente Ede heeft een spoedaanvraag voor uitbreiding van de islamitische basisschool Al Amana afgewezen. Volgens Ede is er sprake van spoed als de toekenning van een voorziening geen uitstel kan lijden. ,,In het geval van Al Amana is dit niet het geval. Tot nu toe heeft het onderwijs doorgang kunnen vinden in de twee beschikbare gebouwen, de hoofdlocatie en het gebouw van de voormalige De Dillenburg."

Jan de Boer

Er is door Ede met het schoolbestuur gesproken over het spoedeisende karakter van de aanvraag. De Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs van de gemeente Ede voorziet in een spoedprocedure. ,,Met het schoolbestuur is afgesproken dat de spoedaanvraag wordt aangemerkt als aanvraag voor het programma huisvesting onderwijsvoorzieningen 2017."

VEENENDAAL Ede heeft een onderbouwing gevraagd met een leerlingenprognose om vast te kunnen stellen of de ruimtebehoefte van korte of van lange duur zal zijn. De school had per 1 oktober 2015 384 leerlingen en groeit door naar 438 leerlingen in 2017 en 468 leerlingen in 2030. Het lijkt er op dat de extra ruimtebehoefte van lange duur zal zijn. De groei van de school is geen geleidelijke die het gevolg is van de ontwikkeling van de basisgeneratie. Er is sprake van een schoksgewijze groei die wordt veroorzaakt door de instroom van leerlingen uit Veenendaal. Het gaat hierbij om ongeveer vijftig procent van de leerlingen.

GESPREKKEN Naar aanleiding van de aanvraag zijn er diverse acties ondernomen door de gemeente Ede. ,,We zijn het gesprek aangegaan met de portefeuillehouder in Veenendaal om de mogelijkheden te onderzoeken om een dislocatie in Veenendaal te starten danwel om een nieuwe school in Veenendaal te starten zodat de kinderen daar dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. Om diverse redenen heeft dit nog geen resultaat gehad. Vervolgens zijn we in overleg met Al Amana op zoek gegaan naar mogelijkheden om de extra kinderen te kunnen huisvesten."

De huidige locaties van de school, de hoofdlocatie aan de Goudenstein en de dislocatie in de voormalige school De Dillenburg, bieden samen te weinig ruimte om alle kinderen te kunnen huisvesten. ,,Er zijn allerlei mogelijkheden en varianten die voor de toekomstige huisvesting in aanmerking komen, maar voor een definitieve keuze is nog nader onderzoek nodig. Van belang daarbij is het voornemen van de school om de dislocatie in de Dillenburg."