• Bram van den Heuvel

Speciale plaquette voor Buurt Ede-Veldhuizen

EDE De Buurt Ede-Veldhuizen is het oudste bestuurlijk orgaan van Ede dat nog actief is. Als bevestiging van en uit waardering voor de historische relatie met de gemeente Ede biedt het bestuur van de Buurt een plaquette aan. Burgemeester Cees van der Knaap en de buurtrichter, de heer Geen Broere, verrichten samen de onthulling op donderdag 15 september om 19.00 uur in de Edese raadzaal.

Vanaf de Middeleeuwen ontstonden verschillende zogenaamde Buurten in Ede: vaste nederzettingen op de 'woeste gronden' in het gebied tussen de Planken Wambuis en de grens met Utrecht. De inwoners van een Buurt zorgden gezamenlijk onder andere voor het onderhoud van de wegen, het maken van bijvoorbeeld een wildwal, maar ook voor het op peil houden van het water. Mooie historische 'sporen' van de Buurten zijn de aanleg van het Zwarte Laantje en het voormalige zandgat dat nu openluchttheater is.

De Buurt Ede-Veldhuizen is de enige nog bestaande en actieve Buurt in Ede. In de loop der eeuwen zijn veel gronden verkocht of in erfpacht gegeven (en later doorverkocht). Het enige bezit van de Buurt is nu nog een bosgebied met een grootte van ruim 2,5 hectare, gelegen tussen de Woutersweg en de Barteweg nabij camping 't Gello. Rond 1850 - invoering gemeentewet - zijn de bestuurlijke taken officieel overgenomen.

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. En dat doet de Buurt Ede-Veldhuizen. Zo is er nog steeds een buurtrichter, de voorzitter van de Buurt. Op dit moment is dat de heer Geen Broere. Hij wordt bijgestaan door een zogenaamde buurtscheuter, de vroegere veldwachter, een buurtschrijver en vier buurtmeesters. De Buurt ziet het bewaren en doorgeven van de geschiedenis als zijn belangrijkste taak. Het meest bekende onderdeel van die geschiedenis is de jaarlijkse Buurtspraak, die nog altijd plaatsvindt op de derde donderdag in september. Ook dit jaar, om precies te zijn op 15 september vanaf 10.00 uur in de Edesche Concertzaal.