• BDUmedia
  • BDUmedia
  • BDUmedia

Sierkers verdwijnt uit Paulus Potterstraat

EDE De kenmerkende sierkersen verdwijnen uit het straatbeeld van de Paulus Potterstraat. De bomen lopen volgens de gemeente Ede tegen het einde van de levensduur en moeten nu plaats maken voor andere bomen. Deze week zijn de bomen gekapt.

Het gaat in totaal om 49 bomen. In de Paulus Potterstraat worden nieuwe bomen terug geplant. ,,Waarbij het van belang is om de nieuwe bomen voldoende ondergrondse ruimte te geven'', meldt de gemeente. ,,Hierdoor kan de boom zich beter ontwikkelen en zal de boom op termijn minder overlast als gevolg van wortelopdruk veroorzaken.''

GROENE BEELD Door de ligging van kabels en leidingen is het volgens de gemeente niet mogelijk om de bomen 1-op-1 te vervangen. ,,Op plaatsen waar ruimte is worden bomen terug geplant in grote groenvakken zodat het groene beeld van de Paulus Potterstraat grotendeels weer wordt hersteld. Verder blijft de bomenstructuur voor de huisnummers 1 tot en met 23 bestaan, daar staat een aantal monumentale en waardevolle inlandse Eiken en waardevolle Linde's.''

VERVANGING Vorig jaar werden ook in de Moreelsestraat al sierkersen gekapt en (deels) vervangen door andere bomen. Een ontwikkeling die op meer plekken in de Maandereng te zien zal zijn de komende tijd. ,,In de Maandereng zijn tijdens de bouw van de wijk veel sierkersen aangeplant. Deze sierkersen lopen allemaal tegen het einde van de levensduur. De komende jaren worden deze bomen gefaseerd vervangen.''