• Het beoogde gebouw aan het Kuiperplein, voorheen in gebruik als repetitiezaal van De Harmonie en als jongerencentrum (Perron 31 en Peptalk).

    Freek Wolff

Scepsis over poppodium blijft

EDE Een nipte meerderheid in de gemeenteraad wil niet zomaar groen licht geven voor een nieuw poppodium aan het Kuiperplein, waar ooit het jongerencentrum Perron 31, voorheen Peptalk was gevestigd. Hier is een opknapbeurt van 200.000 euro voor nodig.

Het gebouw zou een culturele hotspot moeten worden voor talentontwikkeling van jongeren. Het huidige verlaten gebouw is daar nog niet geschikt voor. Wethouder Leon Meijer wil graag dat het plan reeds in het voorjaar 2017 wordt uitgerold en dat de beoogde beheerders Xander van Soelen en Stephan Beumer aan de slag kunnen.

,,Als blijkt dat de formule na de eerste maanden heel succesvol is, dan kunnen we de dingen oppakken die zijn blijven liggen. Bij de verbouwing gaat het nu om het meest noodzakelijke. De beoogde beheerders zijn ervan overtuigd dat het om talentontwikkeling gaat en niet om alleen concerten. Studenten van het ROC A12 kunnen stage lopen bij het podium. De stichting moet 7500 euro meer per jaar aan huur gaan betalen, vanwege verbouwing", legde Meijer donderdagavond uit.

Desondanks zijn er scepsis en enkele raadsleden (VVD en PvdA) klaagden over de korte tijd die er was geweest om een goed oordeel over de stukken te kunnen vellen. ,,Zo'n centrum moet voor alle jongeren aantrekkelijk zijn", meent Henk Buikema van de PvdA. ,,Poppodium met muziek- en talentontwikkeling klinkt pretentieus, maar daarmee is het nog niet aantrekkelijk voor alle jongeren. Er zijn immers duizend werkloze jongeren in Ede. Aan de ene kant sluiten we de muziekschool in Cultura en aan andere kant doen we dit. De organisatie van de stichting is niet helder en hoe verhoudt de gemeente zich daartoe?''

Ook Gerrit Heij van de SGP is huiverig: ,,We zijn bang voor te weinig animo voor teveel geld. Zo'n centrum kan slechts een deel van de jeugd aanspreken. De onderbouwing van het businessplan is boterzacht. Er blijft het bij die twee ton?"

Andere fracties lieten een meer optimistisch geluid horen. ,,We hebben regelmatig meegedacht met de initiatiefnemers", liet Taeke Boersma van het CDA weten. ,,We kiezen voor initiatieven van onderaf in de samenleving. De gemeente moet durven vertrouwen in enthousiaste mensen."

Ellen Out van GroenLinks vindt dat het niet alleen een broedplaats voor talentontwikkeling kan worden, maar ook maatschappelijke functies kan krijgen. Ze vindt de zogenoemde crowdconstructing in de aanpak positief.

Voor D66 heeft het project prioriteit, terwijl de fractie zich wel afvraagt waarom Cultura er niet bij betrokken is. ,,We hebben een kwartiermaker om ons te helpen", verklaarde de wethouder. ,,Het kan een plek worden om te ontmoeten en muziek te maken.

Het plan past minder bij grote organisatie als Cultura en Welstede. Strikeback en stichting Pop en Uitvoering zullen er niet hun eigen ding doen. We willen jongeren betrekken bij de hele keten van popcultuur. Maar het gebouw is nu aftands, waar je niet warm van wordt. Maar we willen niet even een fancy gebouw neerzetten en over een half jaar zeggen: het is niet gelukt. Met crowdsourcing is het plan heel aantrekkelijk. Cultura staat er niet geheel buiten, maar je moet ook rolmodel kunnen zijn voor deze jongeren. Het zit hem niet in het technische alleen, maar in talentontwikkeling en het sociale karakter. Wel staat de deur voor iedereen open. Elke drie maanden zitten we met iedereen om de tafel."

Toch zal de gemeenteraad eerst nóg een oordeelsvormende vergadering houden voordat het plan besluitrijp is.