• Archief BDUmedia

RvS vernietigt besluit, maar bedrijventerrein De Klomp gaat toch door

EDE De Raad van State (RvS) heeft woensdag het besluit van de Edese gemeenteraad vernietigd over bestemmingsplan bedrijventerrein De Klomp. Toch kan Ede binnenkort starten met het bouwrijp maken van de grond, omdat de RvS tegelijk bepaalt dat ,,de rechtsgevolgen van dit besluit in stand blijven''.

De beslissing van de gemeenteraad dateert van 23 maart 2017. Ede wil in het 22 hectare grote gebied nabij treinstation Veenendaal-De Klomp en de snelweg A12 een Food & Businesspark realiseren.
,,Daarmee beantwoorden wij aan de vraag naar kavels voor voedselproducerende en voedselverwerkende bedrijven in vooral de zwaardere milieucategorieën. Het terrein leent zich bovendien uitstekend voor logistieke dienstverlening en voedselgerelateerde activiteiten, zoals verpakkingstechnologie en machinebouw'', aldus wethouder Willemien Vreugdenhil in een persbericht.

CAMPUS ICT-bedrijf Info Support, De Klomp Investment en twee omwonenden zijn het niet eens met de plannen van de gemeente. Info Support heeft ruim acht hectare grond in het plangebied in bezit en wil hier de bedrijfsonderdelen bundelen en een ICT-campus realiseren. Dit is volgens het bestemmingsplan niet mogelijk. De omwonenden vrezen aantasting van hun woon- en leefklimaat.

GELIJK De bezwaarmakers kregen op één punt gelijk. De RvS vindt dat in eerdere onderzoeken onvoldoende is onderbouwd dat er behoefte is aan het nieuwe bedrijventerrein. Volgens de RvS is dit ,,ontoereikend gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand gekomen''. Om die reden is het raadsbesluit van 23 maart 2017 over bedrijventerrein De Klomp vernietigd.

IN STAND Tegelijk bepaalt de raad dat ,,de rechtsgevolgen van het besluit'' in stand blijven, waardoor Ede toch kan starten met bouwrijp maken. De reden is dat de gemeente tijdens de zitting volgens de RvS alsnog heeft aangetoond dat er voldoende behoefte is aan deze categorie bedrijventerrein. Dit op basis van aanvullend onderzoek. De gemeente wil nu volgens een persbericht zo snel mogelijk starten met de verkoop van kavels.

BETALEN Omdat de beroepen tegen het raadsbesluit van de twee genoemde bedrijven en twee omwonenden door de RvS gegrond zijn verklaard, moet Ede de door hen gemaakte kosten betalen. In totaal gaat het om bijna 8.500 euro.